Abiks loovisikutele koroonaviiruse levikust tingitud kriisis

Valitsus on koroonakriisi tekitatud kahjuga tegeledes seniajani läinud kärpimise asemel ettevõtete ning inimeste toetamise teed. Ka kultuurivaldkonna väärtusahelad on kokku kukkunud tervete sektorite kaupa, mistõttu otsib riik lahendusi loovisikute toetamiseks.  Nagu ikka, kriisiolukorras lisandub infot jooksvalt ning praegu teada olevad võimalused ei pruugi olla lõplikud ja detailideni selged. Eriti keerulisse olukorda on kriisi tõttu sattunud vabakutselised loovisikud, kellele saab olla toeks loovisikute ja loomeliitude seadusest tulenev vabakutseliste loovisikute loometoetus. Selleks, et seadus vastaks tegelike elu vajadustele, on plaanis juba lähemal ajal leevendada kitsendusi sellele, kes toetust võivad taotleda. Näiteks oleks mõistlik, et toetust võiks saada ka see loovisik, kes viimase kahe aasta jooksul on toetust juba saanud ning üliõpilane, kelle sissetulek – näiteks kontsertide andmine – on praeguses kriisis täielikult kadunud. Vabakutselise loovisiku toetust saab taotleda loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel, mille eesmärk on toetada loovisikuid sissetulekute kaotamisel – tagades miinimumpalga ja haigekassa kindlustuse kuueks kuuks. Toetus on mõeldud vabakutselisele loovisikule, kes on loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi autor või esitaja, kelle peamine elatusallikas on professionaalne loometegevus arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, disaini, etenduskunsti, helikunsti, kirjanduse, kujutava kunsti või stenograafia loomealal ja kes ei tööta töölepingu või muu sarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel. https://www.riigiteataja.ee/akt/LLS    Vabakutselisel loovisikul, kes ei kuulu ühtegi tunnustatud loomeliitu, kuid kes vastab seaduse tingimustele, on õigus esitada taotlus loometoetuse saamiseks Kultuuriministeeriumile. Vorm on leitav Kultuuriministeeriumi kodulehelt. https://www.kul.ee/et/loomeliidud-ja-vabakutseliste-loovisikute-loometoetus Toetust jagavad 17 tunnustatud loomeliitu loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel. Tunnustatud loomeliitude nimekiri on Kultuuriministeeriumi kodulehel. https://www.kul.ee/et/tunnustatud-loomeliidud Toetusega ei ole seotud tellimusi ega mingeid ootusi. On loomevaldkondi, kus vabakutselised kogevad praeguse kriisiga võrreldavaid tagasilööke ka ajal, mil ülejäänud ühiskonnal lähevad asjad pigem tõusujoones. Riik on selle seadusega loonud neile ühe vajaliku turvavõrgu nagu tavapärases töösuhtes tegutsejate jaoks on olemas Töötukassa. Sellele kandideerija ei pea olema loomeliidu liige, vaid peab vastama seaduses nimetatud tingimustele. Vabakutseline loovisik võib olla ka FIE või näiteks OÜ juhatuse liige. Mõistagi tähendab vabakutseliste loovisikute töö ja sissetuleku kadumine seda, et loometoetuste maksmiseks ei piisa praegusest eelarvest. Kultuuriministeerium töötab selle nimel, et loometuste eelarve suureneks kordades praeguselt 1,4 miljonilt eurolt. Iga kriis möödub. Võimalik, et kultuurielu pärast eriolukorra ja piirangute lõppemist on veidi teistsugune ega taastu päevapealt, kuid kindlasti peaks meie soov olema säilitada kultuuri mitmekesisust. Ainuüksi see on põhjus, et just praegu vabakutselisi loovisikuid, kelle ainus sissetulek ongi looming, hoida. Valitsuse majandusmeetmete paketi maht on 2 miljardit eurot. Loomesektor on osa majandusest, seega laienevad ka kultuurile Töötukassa pakutav vähenenud töötasu hüvitis. Selle meetme maht on 250 miljonit eurot ning selle kohta saab lähemalt lugeda siit. Riik soovib majandusmeetmetega tagada seda, et inimeste töösuhe säiliks võimalikult maksimaalselt. Seega peab see samamoodi olema kultuurivaldkonnas. Mis aitaks veel vabakutselisi loojaid? Valitsuse vastu võetud abipaketi kohaselt jääb ära füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiline makse, s.t FIE esimese kvartali ettemakse tühistatakse. Ka on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ettevõtjate jaoks avanud infoaadressi on [email protected] Majandusmeetmete osa on valitsuse plaan osaliselt kompenseerida eriolukorra tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordisündmuste ning kultuuri- ja spordiorganisatsioonide tegevuse peatumisega seotud otseseid kulusid ja saamata jäänud tulu. Meetme esialgne maht on 3 miljonit eurot. Selle meetme rakendamise puhul peetakse esmajoones silmas Kultuuriministeeriumi valitsemisala riigiasutusi, riigi osalusega sihtasutusi, avalik-õiguslikke ning ja Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali kaudu riigieelarvest toetust saavad isikud ning ja selle täpsed kriteeriumid töötab välja Kultuuriministeerium koostöös Rahandusministeeriumiga. Töö ministeeriumide vahel on alanud, et ka see meede võimalikult kiiresti kultuuri heaks käivitada.

Abiks loovisikutele koroonaviiruse levikust tingitud kriisis
Valitsus on koroonakriisi tekitatud kahjuga tegeledes seniajani läinud kärpimise asemel ettevõtete ning inimeste toetamise teed. Ka kultuurivaldkonna väärtusahelad on kokku kukkunud tervete sektorite kaupa, mistõttu otsib riik lahendusi loovisikute toetamiseks.  Nagu ikka, kriisiolukorras lisandub infot jooksvalt ning praegu teada olevad võimalused ei pruugi olla lõplikud ja detailideni selged. Eriti keerulisse olukorda on kriisi tõttu sattunud vabakutselised loovisikud, kellele saab olla toeks loovisikute ja loomeliitude seadusest tulenev vabakutseliste loovisikute loometoetus. Selleks, et seadus vastaks tegelike elu vajadustele, on plaanis juba lähemal ajal leevendada kitsendusi sellele, kes toetust võivad taotleda. Näiteks oleks mõistlik, et toetust võiks saada ka see loovisik, kes viimase kahe aasta jooksul on toetust juba saanud ning üliõpilane, kelle sissetulek – näiteks kontsertide andmine – on praeguses kriisis täielikult kadunud. Vabakutselise loovisiku toetust saab taotleda loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel, mille eesmärk on toetada loovisikuid sissetulekute kaotamisel – tagades miinimumpalga ja haigekassa kindlustuse kuueks kuuks. Toetus on mõeldud vabakutselisele loovisikule, kes on loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi autor või esitaja, kelle peamine elatusallikas on professionaalne loometegevus arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, disaini, etenduskunsti, helikunsti, kirjanduse, kujutava kunsti või stenograafia loomealal ja kes ei tööta töölepingu või muu sarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel. https://www.riigiteataja.ee/akt/LLS    Vabakutselisel loovisikul, kes ei kuulu ühtegi tunnustatud loomeliitu, kuid kes vastab seaduse tingimustele, on õigus esitada taotlus loometoetuse saamiseks Kultuuriministeeriumile. Vorm on leitav Kultuuriministeeriumi kodulehelt. https://www.kul.ee/et/loomeliidud-ja-vabakutseliste-loovisikute-loometoetus Toetust jagavad 17 tunnustatud loomeliitu loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel. Tunnustatud loomeliitude nimekiri on Kultuuriministeeriumi kodulehel. https://www.kul.ee/et/tunnustatud-loomeliidud Toetusega ei ole seotud tellimusi ega mingeid ootusi. On loomevaldkondi, kus vabakutselised kogevad praeguse kriisiga võrreldavaid tagasilööke ka ajal, mil ülejäänud ühiskonnal lähevad asjad pigem tõusujoones. Riik on selle seadusega loonud neile ühe vajaliku turvavõrgu nagu tavapärases töösuhtes tegutsejate jaoks on olemas Töötukassa. Sellele kandideerija ei pea olema loomeliidu liige, vaid peab vastama seaduses nimetatud tingimustele. Vabakutseline loovisik võib olla ka FIE või näiteks OÜ juhatuse liige. Mõistagi tähendab vabakutseliste loovisikute töö ja sissetuleku kadumine seda, et loometoetuste maksmiseks ei piisa praegusest eelarvest. Kultuuriministeerium töötab selle nimel, et loometuste eelarve suureneks kordades praeguselt 1,4 miljonilt eurolt. Iga kriis möödub. Võimalik, et kultuurielu pärast eriolukorra ja piirangute lõppemist on veidi teistsugune ega taastu päevapealt, kuid kindlasti peaks meie soov olema säilitada kultuuri mitmekesisust. Ainuüksi see on põhjus, et just praegu vabakutselisi loovisikuid, kelle ainus sissetulek ongi looming, hoida. Valitsuse majandusmeetmete paketi maht on 2 miljardit eurot. Loomesektor on osa majandusest, seega laienevad ka kultuurile Töötukassa pakutav vähenenud töötasu hüvitis. Selle meetme maht on 250 miljonit eurot ning selle kohta saab lähemalt lugeda siit. Riik soovib majandusmeetmetega tagada seda, et inimeste töösuhe säiliks võimalikult maksimaalselt. Seega peab see samamoodi olema kultuurivaldkonnas. Mis aitaks veel vabakutselisi loojaid? Valitsuse vastu võetud abipaketi kohaselt jääb ära füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiline makse, s.t FIE esimese kvartali ettemakse tühistatakse. Ka on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ettevõtjate jaoks avanud infoaadressi on [email protected] Majandusmeetmete osa on valitsuse plaan osaliselt kompenseerida eriolukorra tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordisündmuste ning kultuuri- ja spordiorganisatsioonide tegevuse peatumisega seotud otseseid kulusid ja saamata jäänud tulu. Meetme esialgne maht on 3 miljonit eurot. Selle meetme rakendamise puhul peetakse esmajoones silmas Kultuuriministeeriumi valitsemisala riigiasutusi, riigi osalusega sihtasutusi, avalik-õiguslikke ning ja Kultuuriministeeriumi ja Kultuurkapitali kaudu riigieelarvest toetust saavad isikud ning ja selle täpsed kriteeriumid töötab välja Kultuuriministeerium koostöös Rahandusministeeriumiga. Töö ministeeriumide vahel on alanud, et ka see meede võimalikult kiiresti kultuuri heaks käivitada.