Algas konkurss üleriigilise televisiooniteenuse tegevusloa väljaandmiseks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kuulutas välja konkursi vaba juurdepääsuga üleriigilise televisiooniteenuse osutamise tegevusloa väljaandmiseks.  Tegevusloa taotlused tuleb esitada hiljemalt 8. märtsiks 2019 TTJA-le, kes teeb otsuse tegevusloa väljaandmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega. Vastavalt meediateenuste seaduses (MeeTS) sätestatule kehtestas kultuuriminister tegevusloale mitmeid kõrvaltingimusi, mida tuleb teleprogrammis järgida. Konkursil osalemisega seotud dokumendid TTJA peadirektori otsus Konkursi väljakuulutamine vaba juurdepääsuga üleriigilise televisiooniteenuse osutamise tegevusloa väljaandmiseks (PDF)(PDF) ja selle lisa 1 (PDF) (PDF) Kultuuriministri 09.01.2019 käskkiri nr 2 Vaba juurdepääsuga üleriigilise televisiooniteenuse osutamise tegevusloa konkursi kõrvaltingimuste ja nende hindamise aluste kehtestamine  (PDF) (PDF) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.03.2013 määrusega nr 54 kehtestatud tegevusloa taotluse vorm (DOC) (DOC) Meediateenuste seadus Täiendav teave konkursi kohta Helin Pertelson TTJA sideosakonna side- ja meediateenuste talituse peaspetsialist 667 2040 [email protected]    

Algas konkurss üleriigilise televisiooniteenuse tegevusloa väljaandmiseks

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kuulutas välja konkursi vaba juurdepääsuga üleriigilise televisiooniteenuse osutamise tegevusloa väljaandmiseks. 

Tegevusloa taotlused tuleb esitada hiljemalt 8. märtsiks 2019 TTJA-le, kes teeb otsuse tegevusloa väljaandmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

Vastavalt meediateenuste seaduses (MeeTS) sätestatule kehtestas kultuuriminister tegevusloale mitmeid kõrvaltingimusi, mida tuleb teleprogrammis järgida.

Konkursil osalemisega seotud dokumendid

Täiendav teave konkursi kohta
Helin Pertelson
TTJA sideosakonna side- ja meediateenuste talituse peaspetsialist
667 2040