Ametnike välitööd: homne hea elukeskkond algab tänastest kavadest

Tulevikus kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse tagamine Kagu-Eestis eeldab uuenduslike lahenduste otsimist juba täna. Ametnike välitöödel toimunud regionaalse vaate ja teenuste seminaril Väimelas pakuti välja lahendusi teenuste edendamiseks...

Ametnike välitööd: homne hea elukeskkond algab tänastest kavadest
Tulevikus kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse tagamine Kagu-Eestis eeldab uuenduslike lahenduste otsimist juba täna. Ametnike välitöödel toimunud regionaalse vaate ja teenuste seminaril Väimelas pakuti välja lahendusi teenuste edendamiseks Kagu-Eestis. Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsleri Kaia Sarneti sõnul on maapiirkondades teenuste osutamisel suurimad väljakutsed hajaasustus ning muutused rahvastikus. „Seminaril kõlanud uuenduslikud lahendused eeldavad valmisolekut paindlikeks teenuste osutamise pilootprojektideks,“ ütles Sarnet. „Avalik sektor peaks olema valmis erinevateks lahendusteks, võttes arvesse Kagu-Eesti eripära ja olemasolevaid ressursse.“ Aruteludel käidi välja ideid nii hooldekodude teenuse lihvimiseks kui ka ühistranspordisüsteemide paremaks ühendamiseks, et parandada inimeste liikuvust kodu, töö ja keskuste vahel. Kõlapinda leidsid ka ideed integreeritud ametikohtadest lähikeskustes, samuti kättesaadavam internetipõhine alg- ja alushariduse omandamise võimalus. Ühe ettepaneku järgi võiks unustuse hõlma vajunud piimapukkide süsteemi ellu äratada ja asendada pakiautomaatide süsteemiga. See idee läks seminarilt ka edasiarendamisele täna alanud loometalgutele Vunki mano! Tõrvas. Ametnike välitööd toovad ühise laua taha Kagu-Eesti kohalikud omavalitsused ja eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid. Välitööde programmi käigus 8.–16. augustini räägitakse läbi vastastikused ootused ja võimalused Kagu-Eesti arengueeldusi parandada.
EST