Balti riikide välisministrite avaldus seoses olukorraga Moldovas

Välisminister Urmas Reinsalu kirjutas Eesti nimel alla kolme Balti riigi välisministri avaldusele seoses olukorraga Moldovas: Jälgime murelikult sündmusi Moldova Vabariigis, kus on puhkenud poliitiline ja põhiseaduslik...

Balti riikide välisministrite avaldus seoses olukorraga Moldovas

Välisminister Urmas Reinsalu kirjutas Eesti nimel alla kolme Balti riigi välisministri avaldusele seoses olukorraga Moldovas:

Jälgime murelikult sündmusi Moldova Vabariigis, kus on puhkenud poliitiline ja põhiseaduslik kriis.

Austame Moldova rahva tahet, mida väljendati veebruaris toimunud parlamendivalimistel, mis põhinesid konkurentsil ja mille läbiviimisel peeti kinni põhiõigustest.

Kutsume Moldova erakondi hoiduma pingete suurendamisest ning lahendama kõik valimiste järel tekkinud poliitilised erimeelsused, et demokraatlikult valitud riigiasutused saaksid
piirangute ja viivitusteta tööd jätkata. Kutsume demokraatlikult valitud ametnikke täitma oma poliitilisi ülesandeid kooskõlas õigusriigi põhimõtetega.

Peame kõige olulisemaks rahu ja mõõdukuse säilitamist, olemasolevate lahkhelide lahendamist poliitilise dialoogi kaudu ning võimu rahumeelset üleandmist.

Väljendame toetust ja valmidust teha koostööd Moldova demokraatlikult valitud asutustega.

Toetame Moldova püüdlusi Euroopa suunal ja reformide läbiviimisel. On ülimalt tähtis jätkata aktiivset tööd ELi-Moldova assotsieerimislepingu, sh põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu, täieliku rakendamise nimel.
                                                                                                                       Eesti välisminister Urmas Reinsalu
                                                                                                                       Leedu välisminister Linas Linkevičius
                                                                                                                       Läti välisminister Edgars Rinkēvičs

Lisainfo:
Sandra Kamilova
välisministeerium
avalike suhete osakond
5667 5362
[email protected]