Ministeeriumid

2020. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

UUED JA PAREMAD TEENUSED  Perearsti nõuandetelefonilt 1220 saab isikustatud nõu. Alates 2020. aastast on nõu andval perearstil...

Liikuma kutsuva kooli projekt laieneb üle Eesti

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas 2019. aasta lõpul toetuse andmise otsuse, millega eraldatakse Tartu Ülikoolile 2,7 miljonit...

Terviseülevaade: paremate tervisenäitajate saavutamist takistab ebavõrdsus

Eesti inimeste tervis sõltub väga suurel määral soost, haridusest, sissetulekust ning elukohast. Rahvastiku tervisenäitajate parandamiseks...

Ravimite tarneraskuste leevendamiseks on vaja rohkem läbipaistvust ja kiiret infovahetust

Sotsiaalministeeriumis toimus kolmapäeval, 8. jaanuaril arstide, ametite ning ravimituru osapoolte ümarlaud, kus olid kõne all...

Sotsiaalministeerium alustab 2020. aastat üleskutsega üksteisemõistmisele

Sotsiaalministeerium kutsub alanud aastal üles heatahtlikkusele kõigi inimeste suhtes, et igaüks saaks tunda end turvaliselt ja osaleda...

Rahvastikuminister Riina Solman osaleb Poolas, Oświęcimis Auschwitzi koonduslaagri vabastamise 75. aastapäeva mälestustseremoonial

Rahvastikuminister Riina Solman osaleb Poolas,  Oświęcimis Auschwitzi  koonduslaagri vabastamise 75. aastapäeva mälestustseremoonial...

Eesti võttis lõplikult üle relvaseaduse direktiivi

Riigikogu võttis tänasel täiskogu istungil vastu seaduse, millega võetakse täielikult üle Euroopa Liidu tulirelvadirektiiv, millega...

Helme: kliimaneutraalsuse saavutamine peab arvestama liikmesriikide eripäradega

Rahandusminister Martin Helme sõnul peab üleminek kliimaneutraalsele majandusele olema jõukohane igale riigile ning arvestama liikmesriikide...

Riigihalduse minister on homme Läänemaal

Riigihalduse minister Jaak Aab külastab homme Läänemaad. Minister kohtub kohalike omavalitsuste esindajatega Haapsalus, külastab Palivere...

Aas: Möödunud aastal liikluses elu kaotanud 52 inimest on liiga palju

Eile õhtupoolikul toimunud valitsuse liikluskomisjonis said ministrid Taavi Aas, Raivo Aeg ja Mart Helme ülevaate eelmise aasta liiklusõnnetustest...

MKM tegi ettepaneku elektroonilise side seaduse muutmiseks

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu tutvustas eile Riigikogu majanduskomisjonile ja riigikaitsekomisjonile elektroonilise...

Ministrite kohtumisel arutati roheleppe ja ÜPP üleminekumäärusega seonduvaid küsimusi

Maaeluminister Arvo Aller osales 27. jaanuaril Brüsselis ELi põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil, kus arutati Euroopa...

Kultuuriminister peab Riigikogus kultuuri aastakõne

Kultuuriminister Tõnis Lukas peab kolmapäeval, 29. jaanuaril Riigikogu ees traditsioonilise kultuuripoliitika aastakõne....

Ühingutel on tulevikus võimalik osasid lihtsamalt võõrandada

28.01.2020. Justiitsminister Raivo Aeg tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel seaduseelnõu, mis võimaldab...

Teatud kuriteod võivad tulevikus välistada ennetähtaegse vabanemise

28.01.2020. Justiitsministeerium esitas kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks väljatöötamiskavatsuse,...

Eesti looduskaitse 110: üle 19sti maismaast on kaitse all

2020. aastal, ehk 110 aastat pärast Eesti esimese looduskaitseala loomist Vaika saartel Saaremaal, on kaitstavate loodusobjektidega...