E-residentsus pälvis tunnustuse Euroopa ettevõtluse edendajate konkursil

Sel nädalal toimus Euroopa Ettevõtluse Edendamise konkursi (European Enterprise Promotion Awards – EEPA) auhinnatseremoonia, kus pärjati Euroopa parimaid ettevõtluse edendajaid ning auhinnati Eesti e-residentsuse programmi eripreemiaga. Konkursiga...

E-residentsus pälvis tunnustuse Euroopa ettevõtluse edendajate konkursil
Sel nädalal toimus Euroopa Ettevõtluse Edendamise konkursi (European Enterprise Promotion Awards – EEPA) auhinnatseremoonia, kus pärjati Euroopa parimaid ettevõtluse edendajaid ning auhinnati Eesti e-residentsuse programmi eripreemiaga. Konkursiga tunnustatakse edukaid Euroopa projekte ja algatusi, mis parendavad ettevõtluse tugisüsteemi ning inspireerivad ja julgustavad ettevõtjaid arenema nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Konkursi peaauhind läks sel aastal Hollandisse startup ettevõttele Green Pac iLab keskkonnasäästliku ettevõtluse arendamise ja toetamise eest. Eripreemia tunnustuse saanud e-residentsuse programmi tõsteti esile kui väga innovatiivset lahendust, mis aitab ettevõtjatel ajada kiirelt ja mugavalt rahvusvahelist äri. Ühtlasi toodi programmi esile kui väga head eeskuju ja praktikat piiriülese ettevõtluse edendamisel. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi, kes oli ka Euroopa Ettevõtluse Edendamise Auhinna Eesti eelvooru žürii esimees, sõnul on e-residentsus maailmas täiesti ainulaadne lahendus, mis jäi žüriile silma oma uuendusmeelsuse ja originaalsuse poolest. „Meie ettevõtluskeskkonnas on väga oluline, et ei kardetaks katsetada uusi tehnoloogiaid, julgetaks arendada ideid ja ärimudeleid ning olla loovad ja siin saab e-residentsuse programm väga head eeskuju näidata,“ ütles Lubi. „Uute tehnoloogiate ja uudsete ärimudelite kasutusele võtmisele on kindlasti kaasa aidanud ka Eesti väiksus, kuid seetõttu on meile oluline ka võimalikult avatud majandus teiste riikidega,“ lisas Lubi. Lubi sõnul saab Eesti end e-residentsusega teha suuremaks, sest mobiilne elustiil on tõusuteel. „E-residentsuse programm on oluliselt suurendanud Eesti atraktiivsust nii elamiseks kui ka ettevõtluseks ning annab meile suure eelise teiste riikide ees, tuues omakorda siia investeeringuid, luues töökohti ning kiirendades seeläbi majanduskasvu,“ ütles Lubi, lisades, et e-residentsus on ka hea näide avaliku ja erasektori koostööst innovatsiooni vallas. „Valitsuste rolli innovatsiooni vedamisel ei tohiks alahinnata, hea koostöö korral erasektoriga võivad tulemused olla erakordsed – nii nagu e-residentsuse tunnustus näitab.“ E-residentsuse programmi tegevjuhi Ott Vatteri sõnul otsivad ettevõtjad kõikjal maailmas lahendusi, mis võimaldavad kiiret, mugavat ja asukohast sõltumatut äritegevust. “Suur rahvusvaheline huvi e-residentsuse programmi vastu ja e-residentide loodud Eesti ettevõtete kiire kasv näitab, et suudame rahuldada erinevates majandussektorites tegutsevate ettevõtjate vajadusi,” ütles Vatter. Ta märkis, et e-residentsus avaldab otsest mõju ka Eesti ettevõtlusele, luues riigile rahvusvahelises meedias tugevat positiivset kuvandit, mis aitab kaasa Eesti ettevõtete ekspordile. “Lisaks on tänaseks mitmete Eesti ettevõtete peamine tulu seotud e-residentide ettevõtetele teenuste pakkumisega. Neil on stabiilne kliendivoog, mis aitab laieneda, värvata uusi töötajaid ja seeläbi panustada Eesti majanduse kasvu,” kirjeldas Vatter. Euroopa Ettevõtluse Edendamise Konkurss koosneb kahest etapist: esmalt tuleb konkureerida oma riigis ja seejärel pääseb igast liikmesriigist kaks Euroopa finaalvõistlusele, mis kulmineerub auhinnagalaga VKE assambleel. Eestist valiti konkursi finalistide hulka e-residentsuse programm ja MTÜ Eesti 2.0 projekt „Suvekool Hüppelaud“. Ettevõtluse edendajaid hindab žürii, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu eelmise eesistujamaa Rumeenia ja praeguse eesistujamaa Soome, Euroopa Komisjoni, Regioonide Komitee ning äri- ja akadeemiliste ringkondade esindajad. Auhinnatseremoonia toimub SME Assembly ürituse raames, mis on suunatud Euroopa väikeste ja keskmiste ettevõtete (VKE) esindajatele. Nii auhinnatseremooniat kui SME Assembly’t korraldab Euroopa Komisjon koos Euroopa Liidu eesistuja riigiga. Järgmise aasta auhinnatseremoonia toimub SME Assembly raames Saksamaal, Berliinis.
EST