Eesti Kaitsevägi

Eesti Kaitsevägi

Sõjaväelogistikutest ajateenijate üksus on saavutanud lahinguvalmiduse

Eelmisel nädalal harjutasid logistikapataljoni ajateenijad Läänemaal varustamisoperatsioone taktikalises olukorras koos muude sõjaväelogistika...

Eesti Kaitsevägi

Ligi 500 kuperjanovlast läbivad sõduriproovi lahinglaskmistel

Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad osalevad sel ja järgmisel nädalal Nursipalu harjutusalal toimuvatel lahinglaskmistel, mille...

Eesti Kaitsevägi

Scoutspataljoni ajateenijad näitasid agressiivsust ja otsustusvõimelisust

Sel nädalal Tapa linnaku lähiharjutusalal toimus Scoutspataljoni taktikaline harjutus, kus oma oskusi demonstreeris eranditult ajateenijatest...

Eesti Kaitsevägi

Algab traditsiooniline Sinilillekampaania tunnustamaks kaitseväe ja Kaitseliidu veterane

Täna stardib seitsmes Sinilillekampaania “Anname au!”, millega kutsutakse kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide tunnustamiseks kandma...

Eesti Kaitsevägi

Kaitseväe välihaigla jõuab homme Saaremaale

Homme varahommikul alustab 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni baasil moodustatud toetusmeeskond kaitseväe välihaigla transportimist...

Eesti Kaitsevägi

Suurtükiväepataljoni ajateenijate välilaager kulmineerus lahinglaskmistega

1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni tulepatarei ajateenijad harjutasid eile kaitseväe keskpolügoonil tegutsemist lähikontaktis....

Eesti Kaitsevägi

Kuperjanovlased õpivad välikindlustamist

Üle 400 Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenija ehitavad sel nädalal Nursipalu harjutusväljal õppuse Paastuäike raames täiendavaid...

Eesti Kaitsevägi

Logistikapataljoni ajateenijad harjutavad Läänemaal taktikalisi tegevusi

Ligi 125 logistikapataljoni ajateenijat ja tegevväelast harjutavad sel nädalal Läänemaal kaitseväe taktikalise tagalateenindustoetuse...

Eesti Kaitsevägi

Välisoperatsioonidel viibivate kaitseväelaste teenistusaeg võib pikeneda

Koroonaviiruse levikuga on enamus maailma riike kehtestanud endi territooriumil eriolukorra ning seadnud sisse riikidesse sisenemise...

Eesti Kaitsevägi

Eesti kaitseväelased naasid Iraagist väljaõppetegevuse edasilükkamise tõttu

Iraagis operatsioonil Inherent Resolve teeninud Eesti kaitseväe väljaõppemeeskond naasis kujunenud julgeolekuolukorrast ja koroonaviiruse...

Eesti Kaitsevägi

Eesti kaitseväelased naasid Iraagist seoses väljaõppetegevuse edasilükkamisega

Iraagis operatsioonil Inherent Resolve teeninud Eesti kaitseväe väljaõppemeeskond naasis kujunenud julgeolekuolukorrast ja koroonaviiruse...

Eesti Kaitsevägi

Scoutspataljoni allüksused panid lahinglaskmistel oskused proovile

Üle 300 Scoutspataljoni kaitseväelase osales sel nädalal kaitseväe keskpolügoonil toimunud pataljoni allüksuste laskelaagris, kus...

Eesti Kaitsevägi

Pioneeripataljoni ajateenijad harjutavad veetakistuste ületamist

Sel ja järgmisel nädalal harjutavad pioneeripataljoni ajateenijad Valgejõe ületamist, paigaldades jõele jooksusilda. Kokku saab jõe...

Eesti Kaitsevägi

INTERVJUU: kaitseväe juhataja räägib eriolukorrast tingitud muudatustest kaitseväes

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem andis eile intervjuu Sõdurilehele ja vastas sotsiaalmeedias talle esitatud küsimustele...

Eesti Kaitsevägi

Õppus Kevadtorm toimub sel aastal vähendatud mahus

Eile otsustas kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem vähendada tunduvalt kaitseväe õppuse Kevadtorm 2020 mahtu ning muuta õppuse...

Eesti Kaitsevägi

Kaitseväe juhataja otsustas pikendada ajateenijate väljalubade keeldu kuni 1. maini 2020

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem otsustas täna pikendada ajateenijatele määratud väljalubade keeldu kuni 1. maini 2020...