Eesti, Läti, Leedu ja Poola alustasid digitaalse kaubatee loomist

Täna kogunesid Tallinnas Diginno-Proto pilootprojekti eCMR ehk e-veoselehe projektipartnerid Eestis, Lätist, Leedust ja Poolast, et alustada Eestist Poolani kulgeva digitaalse kaubatee loomist. Kohtumisel tehti esimesed sammud e-veoselehe prototüübi...

Eesti, Läti, Leedu ja Poola alustasid digitaalse kaubatee loomist
Täna kogunesid Tallinnas Diginno-Proto pilootprojekti eCMR ehk e-veoselehe projektipartnerid Eestis, Lätist, Leedust ja Poolast, et alustada Eestist Poolani kulgeva digitaalse kaubatee loomist. Kohtumisel tehti esimesed sammud e-veoselehe prototüübi loomiseks. Hange prototüübi tegija leidmiseks kuulutatakse välja 2020. aasta alguses.  „Maanteevedude dokumentatsioon on endiselt mitmetes transpordiettevõtetes paberipõhine, kuigi infosüsteemid on ettevõtetel olemas,“ rääkis projekti juht Inna Nosach. „Peamiseks põhjuseks on asjaolu, et riikide ja ettevõtete vahel puudub ühtne regulatsioon ja ühenduslüli saadetiste info vahendamiseks.“ eCMR ehk e-veoseleht on digitaalse kaubaveo projekt, mille eesmärk on kasutusele võtta rahvusvaheline digisaatelehe süsteem ning mille tulemuseks on panna autod liikuma nii, et info oleks reaalajas jälgitav ja kättesaadav kõigile soovijatele. „Ligipääs reaalajas andmetele muudab elu lihtsamaks nii veo tellijale kui vedajale, sest kiirendab kontrollprotseduuride läbiviimist ja lihtsustab suhtlust riigiametitega. Läbipaistev veoturg võimaldaks riigil suurendada maksutulu, parandada järelevalvet ja planeerida eelarvet näiteks taristu investeeringutele,“ rääkis Nosach. Koostöös Maksu- ja Tolliameti, Politsei- ja Piirivalveameti ja teiste avaliku sektori asutustega luuakse projekti raames mudel süsteemsemaks e-dokumentide andmevahetuseks kogu logistikaahelas. Digitaalselt toimiv kaubatee Eestist Poolani saab teoks 2020. sügisel. Projekti vedajaks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, elluviimisse on kaasatud rahvusvaheliste autovedajate ühendused, IT-arendusettevõtted ja mitmed riiklikud struktuurid nii Eestis kui naaberriikides. Projekti rahastab Nordic Council of Ministers ehk Põhjamaade Ministrite Nõukogu. DIGINNO-Proto projekt toetab ja jätkab DIGINNO projekti tegevusi. DIGINNO (Digital Innovation Network) on INTERREG Baltic Sea Region programmi 2014-2020 poolt finantseeritud projekt, mille eesmärk on kiirendada Läänemere piirkonna liikumist toimiva digitaalse ühtse turu suunas. Täpsem fookus on IKT sektorist tulenevate võimaluste laiendamine teistes majandussektorites, avalike teenuste piiriülene innovatsioon ja koostöö korraldamine poliitikakujundajate seas, kes tegelevad digitaliseerimise seotud teemadega.
EST