Eesti noortel avaneb võimalus näha rahvusvahelist diplomaatiat ÜROs lähedalt

Välisministeerium koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga kuulutab välja konkursi, et leida teine Eesti ÜRO noordelegaat kuni 2021 aasta aprillini. Tänasest avaneb kõikidel Eesti noortel vanuses 18-24 aastat võimalus kandideerida noorte esindajaks. Vabatahtlik noordelegaat kuulub ametlikku Eesti ÜRO delegatsiooni ning osaleb ühe aasta jooksul ÜRO Peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus. Noordelegaat esitab oma seisukohti meie kõigi tulevikku mõjutavatel teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. Eestis tegutseb ta niinimetatud mitteametliku ÜRO saadikuna eesmärgil tuua rahvusvahelises organisatsioonis toimuvat ka noortele lähemale. Välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide ja inimõiguste büroo direktori Liis Lipre-Järma sõnul avaneb ÜRO noordelegaadile uks mitmepoolse diplomaatia keskmesse. „Rahvusvaheline koostöö on sageli võti üleilmsete murekohtade leevendamiseks. Riikide ühise koostöö kaudu saab leida lahendusi nii kliimamuutustega toimetulekuks, inimõiguste tagamiseks kui ka uutele ohtudele reageerimiseks. Erinevate riikide vahel ühisosa leidmise olulisust kogevad meie diplomaadid iga päev ÜRO Julgeolekunõukogu laua taga. Noordelegaadil avaneb võimalus anda edasi noorte arvamust ning omakorda selgitada kodumaal ÜRO rolli üleilmsete probleemide lahendamisel ja konfliktide vahendamisel,” ütles Lipre-Järma. Käesoleva aasta alguses valitud delegaadi Eva Lennuki sõnul avaneb delegaadile ainulaadne võimalus tundma õppida ÜRO struktuuri ja töövormi ning seista Eesti noorte väärtuste eest nii riiklikes asutustes kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Eesti Noorteühenduste Liidu arendusnõunik Mikk Tarros sõnas: “Programm on olnud edukas, oleme tutvustanud ÜROd koolides ja jõudnud paljude õpilasteni. Samuti on olnud võimalus toetada New Yorgi Eesti esinduse tööd ning anda ka noorte vaade. Hea meel on tõdeda, et noorte hääl on jäänud Eesti välispoliitikas kõlama.” Kandideerimine toimub kolmes voorus. Kogu vajalik info on leitav Eesti Noorteüheduste Liidu kodulehelt ja Eesti ÜRO noordelegaadi Facebookist. Avaldusi ootame kuni 22. märtsini Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehel. Loe lähemalt: https://enl.ee/projekt/noordelegaat/ Lisainfo: Mikk Tarros Eesti Noorteühenduste Liit arendusnõunik 5569 7391mikk@enl.ee Teate edastas: Britta Tarvis välisministeerium meedianõunik, avalike suhete osakond 637 7627 / 5194 7045britta.tarvis@mfa.ee Kõik uudised

Eesti noortel avaneb võimalus näha rahvusvahelist diplomaatiat ÜROs lähedalt
Välisministeerium koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga kuulutab välja konkursi, et leida teine Eesti ÜRO noordelegaat kuni 2021 aasta aprillini. Tänasest avaneb kõikidel Eesti noortel vanuses 18-24 aastat võimalus kandideerida noorte esindajaks. Vabatahtlik noordelegaat kuulub ametlikku Eesti ÜRO delegatsiooni ning osaleb ühe aasta jooksul ÜRO Peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus. Noordelegaat esitab oma seisukohti meie kõigi tulevikku mõjutavatel teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. Eestis tegutseb ta niinimetatud mitteametliku ÜRO saadikuna eesmärgil tuua rahvusvahelises organisatsioonis toimuvat ka noortele lähemale. Välisministeeriumi rahvusvaheliste organisatsioonide ja inimõiguste büroo direktori Liis Lipre-Järma sõnul avaneb ÜRO noordelegaadile uks mitmepoolse diplomaatia keskmesse. „Rahvusvaheline koostöö on sageli võti üleilmsete murekohtade leevendamiseks. Riikide ühise koostöö kaudu saab leida lahendusi nii kliimamuutustega toimetulekuks, inimõiguste tagamiseks kui ka uutele ohtudele reageerimiseks. Erinevate riikide vahel ühisosa leidmise olulisust kogevad meie diplomaadid iga päev ÜRO Julgeolekunõukogu laua taga. Noordelegaadil avaneb võimalus anda edasi noorte arvamust ning omakorda selgitada kodumaal ÜRO rolli üleilmsete probleemide lahendamisel ja konfliktide vahendamisel,” ütles Lipre-Järma. Käesoleva aasta alguses valitud delegaadi Eva Lennuki sõnul avaneb delegaadile ainulaadne võimalus tundma õppida ÜRO struktuuri ja töövormi ning seista Eesti noorte väärtuste eest nii riiklikes asutustes kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. Eesti Noorteühenduste Liidu arendusnõunik Mikk Tarros sõnas: “Programm on olnud edukas, oleme tutvustanud ÜROd koolides ja jõudnud paljude õpilasteni. Samuti on olnud võimalus toetada New Yorgi Eesti esinduse tööd ning anda ka noorte vaade. Hea meel on tõdeda, et noorte hääl on jäänud Eesti välispoliitikas kõlama.” Kandideerimine toimub kolmes voorus. Kogu vajalik info on leitav Eesti Noorteüheduste Liidu kodulehelt ja Eesti ÜRO noordelegaadi Facebookist. Avaldusi ootame kuni 22. märtsini Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehel. Loe lähemalt: https://enl.ee/projekt/noordelegaat/ Lisainfo: Mikk Tarros Eesti Noorteühenduste Liit arendusnõunik 5569 7391mikk@enl.ee Teate edastas: Britta Tarvis välisministeerium meedianõunik, avalike suhete osakond 637 7627 / 5194 7045britta.tarvis@mfa.ee Kõik uudised