Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) saatis avalikule konsultatsioonile pestitsiidide kumulatiivse riskihindamise pilootprojektid

Huvigruppidel on võimalik anda tagasisidet 15. novembrini kahe riskihinnangu kohta, millest üks käsitleb kroonilist mõju kilpnäärmele ja teine akuutset mõju närvisüsteemile. Hinnangud valmisid EFSA ja Hollandi Tervishoiu- ja Keskkonnainstituudi...

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) saatis avalikule konsultatsioonile pestitsiidide kumulatiivse riskihindamise pilootprojektid
Huvigruppidel on võimalik anda tagasisidet 15. novembrini kahe riskihinnangu kohta, millest üks käsitleb kroonilist mõju kilpnäärmele ja teine akuutset mõju närvisüsteemile. Hinnangud valmisid EFSA ja Hollandi Tervishoiu- ja Keskkonnainstituudi (RIVM) pikaajalise koostöö tulemusena. Esialgse järelduse kohaselt ei ületa pestitsiidide kumulatiivne saadavus toidust ühegi uuritud elanikkonna vanusegrupis ohutuslävendit, mis tingiks täiendavate riskijuhtimismeetmete rakendamise. Samuti korraldab EFSA huvigruppidele 22. oktoobril Brüsselis kohtumise, kus EFSA teadlased ja väliseksperdid tutvustavad ja selgitavad pilootprojektide teaduslikku tausta.  Täpsemat teavet ja EFSAle tagasisidet anda saab EFSA kodulehelt.
EST