Funktsionaalse süsteemi muudatused ja üldkorralduslik ettekirjutus

Lennuamet annab teada, et 2. jaanuaril 2020 muutub kehtetuks Lennuameti peadirektori 12. juuli 2013 üldkorralduslik ettekirjutus nr 4.1-7/13/12, milles sätestatakse funktsionaalsetes süsteemides tehtavatest ohutusega seotud muudatustest teavitamise...

Funktsionaalse süsteemi muudatused ja üldkorralduslik ettekirjutus
Lennuamet annab teada, et 2. jaanuaril 2020 muutub kehtetuks Lennuameti peadirektori 12. juuli 2013 üldkorralduslik ettekirjutus nr 4.1-7/13/12, milles sätestatakse funktsionaalsetes süsteemides tehtavatest ohutusega seotud muudatustest teavitamise nõuded.   Otsuse tekst on leitav pdf'is.    
EST