Harjumaale Sõrvele soovitakse luua riiklikku looduskaitseala

Keskkonnaminister Siim Kiisleri algatas oma otsusega uue, Sõrve looduskaitseala moodustamise. Kavandatav looduskaitseala asub Harju maakonnas Harku ja Saue vallas.   „Koostöös Harku vallaga on läbiviidud mitmeid põhjalikke elustiku-uuringuid, mis kinnitavad, et piirkonnas on loodusväärtusi, mida tasub kaitsta. Lisaks on ala kaitse alla võtmiseks avaldanud tugevat soovi ka sealsed kohalikud omavalitsused, kes samuti hindavad kõrgelt ala elu- ja liigirikkust,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler. Kõik uudised Keel EST

Harjumaale Sõrvele soovitakse luua riiklikku looduskaitseala

Keskkonnaminister Siim Kiisleri algatas oma otsusega uue, Sõrve looduskaitseala moodustamise. Kavandatav looduskaitseala asub Harju maakonnas Harku ja Saue vallas.
 

„Koostöös Harku vallaga on läbiviidud mitmeid põhjalikke elustiku-uuringuid, mis kinnitavad, et piirkonnas on loodusväärtusi, mida tasub kaitsta. Lisaks on ala kaitse alla võtmiseks avaldanud tugevat soovi ka sealsed kohalikud omavalitsused, kes samuti hindavad kõrgelt ala elu- ja liigirikkust,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

EST