Infoleht uue valitsuse ametisse astumise etappide ja ajakava kohta

Lugupeetud toimetused ja partnerid, saadame teile infolehe uue valitsuse ametisse astumisega seotud etappidest ja seadusest tulenevatest kuupäevadest. Infoleht uue valitsuse ametisse astumise kohta (PDF): http://bit.ly/Valitsus2019 Sama link pikas formaadis: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/2019.04.01_infoleht_uue_valitsuse_ametisse_astumine.pdf Kõik uudised Keel EST

Infoleht uue valitsuse ametisse astumise etappide ja ajakava kohta
Lugupeetud toimetused ja partnerid, saadame teile infolehe uue valitsuse ametisse astumisega seotud etappidest ja seadusest tulenevatest kuupäevadest. Infoleht uue valitsuse ametisse astumise kohta (PDF): http://bit.ly/Valitsus2019 Sama link pikas formaadis: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/2019.04.01_infoleht_uue_valitsuse_ametisse_astumine.pdf
EST