Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Eesti vanglad lähevad eriolukorras üle viiepäevasele graafikule

4.04.2020. Alates tänasest töötavad vanglad uue graafiku järgi nii, et valvurid on töö juures viis päeva järjest ning veedavad ka...

Justiitsministeerium

Notariaalse kaugtõestamise võimalused laienevad oluliselt

3.04.2020. Hiljaaegu käivitunud notariaalse kaugtõestamise võimalused laienevad oluliselt. Edaspidi on võimalik tõestada ka näiteks...

Justiitsministeerium

Süüteomenetluses saab hakata kasutama rohkem digilahendusi

2.04.2020. Valitsus kiitis täna heaks justiitsministeeriumi eelnõu, mis võimaldab kasutada kriminaal- ja väärteomenetluses rohkem...

Justiitsministeerium

Kriisi tõttu makseraskustesse sattunud ettevõtjad saavad lisaaega

2.04.2020. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, mis peatab eriolukorra ja sellele järgneva kahe kuu pikkuse perioodi jooksul...

Justiitsministeerium

Riigi toetatava õigusabi andmise kord muutub

Riigi toetatava õigusabi andmise kord muutub nii, et alates 1. maist on esimesed kaks tundi õigusnõu inimestele jätkuvalt 5 euro suuruse...

Justiitsministeerium

Minister Raivo Aeg asetas küüditatute mälestuseks Maarjamäe memoriaalile pärja kogu Eesti rahva eest

Märtsiküüditatute mälestustseremoonia jäi tänavu traditsioonilisel kujul Maarjamäe memoriaalil ära, et hoida kõigi inimeste tervist. Justiitsminister...

Justiitsministeerium

Justiitsminister Raivo Aeg kutsub küüditatute mälestuseks koduaknal küünalt süütama

Märtsiküüditatute mälestustseremoonia jääb tänavu traditsioonilisel kujul Maarjamäe memoriaalil ära, et hoida kõigi inimeste tervist....

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium kutsub esitama pakkumisi ettevõtluserialade õppekavade analüüsiks

Justiitsministeerium kuulutas välja hanke, et analüüsitaks ülikoolide ettevõtluserialasid ja seda, kuidas on neis käsitletud ärieetika,...

Justiitsministeerium

Kohtute haldamise nõukoja soovitused eriolukorra ajaks

Kohtute haldamise nõukoda andis soovitused, kuidas tagada Eesti kohtutes õigusemõistmise  toimimine eriolukorra ajal, vältides samas...

Justiitsministeerium

Eriolukorra õigusaktid ja tõlked on kättesaadavad Riigi Teatajas

Riigi Teataja esilehel on otselinkidena kättesaadavad kõik eriolukorda sätestavad õigusaktid (www.riigiteataja.ee). Uuemad aktid kajastatakse...

Justiitsministeerium

Muudatused Justiitsministeeriumi ja haldusala asutuste töökorralduses

Seoses viirushaiguse COVID-19 leviku ja Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga esineb nii Justiitsministeeriumi ja...

Justiitsministeerium

Alates homsest vanglates kokkusaamisi ei toimu

Alates homsest, 14. märtsist vanglates kokkusaamisi ei toimu. Lisainfot vanglate ja kriminaalhoolduse töökorralduse kohta eriolukorra...

Justiitsministeerium

Riik ootab taas kandidaate vägivallaennetuse auhinnale

3.04.2020. Justiitsministeerium koos Vabariigi Presidendi kantseleiga soovib tunnustada tublisid inimesi, kes teevad iga päev tööd...

Justiitsministeerium

Valmis lapse ülalpidamiskulude uuring

9.03.2020. Justiitsministeeriumi tellimusel valminud ning Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse ja Pricewaterhouse...

Justiitsministeerium

Valmis analüüs autoriõiguste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise kohta

4.03.2020. Justiitsministeeriumi intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talitusel valmis analüüs autoriõiguste rikkumisega tekitatud...

Justiitsministeerium

Tänavu täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest

25.02.2020. Põhiseadus on meie riikluse tüvitekst ja ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument. Justiitsministeerium...