Kaitseministeeriumi teenetemärgid ja ministri tänukirjad

Kaitseministeeriumi III klassi teeneterist Marek Nisuma - pikaajalise pühendunud tegevuse eest riigikaitseõpetajana, elanikkonnakaitse valdkonna koolitajana ning aktiivse kaitseliitlasena   Kaitseministeeriumi kuldrinnamärk Jaak Põldma - suure panuse eest Kaitseliidu Sakala maleva taastamisel ja organisatsiooni arendamisel Meelis Kütt - olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana Rasmus Lippur - olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana Andre Hansaar - Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana Rein Luhaorg - pühendunud ja tulemusliku töö eest riigikaitseõpetajana Meelis Kivi - pühendunud ja tulemusliku töö eest riigikaitseõpetajana Avo Randlo - Narva malevkonna maine, kogukonna eestimeelsuse edendamise ja hoidmise ning vabatahtliku riigikaitsesse panustamise väärtustamise eest   Kaitseministeeriumi hõberinnamärk Heidi Uustalu - olulise panuse eest riigikaitsesse riigikaitseõpetuse toetamise eest oma koolis Tiina Kallavus - olulise panuse eest riigikaitsesse riigikaitseõpetuse andmise toetamisel hariduslike erivajadustega õpilastele Marit Antik - erakordse panuse eest riigikaitsesse kampaania Anname Au läbiviimisel Tallinnas Jane Koitlepp - erakordse panuse eest Naiskodukaitse arendamisel ja kampaania Anname Au läbiviimisel Sakala ringkonnas Monika Ristisaar - olulise panuse eest riigikaitsesse kampaania Anname Au eestvedajana Naiskodukaitse Tartu ringkonnas Arti Levandi - olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana Meelis Loit - olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana Rene Rässa - olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana Gunnar Richter - olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana Lembit Miil - olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana Kuido Nõmm - olulise panuse eest riigikaitsesse tervishoiusüsteemi kriisivalmiduse arendamisel Marju Toom - pikaajalise panuse eest vabadusvõitlejate toetamisel Indrek Reismann - pikaajalise aktiivse panuse eest reservohvitserina, õppekogunemistel ja militaarvõistlustel Anna Kalitsun - pikaajalise panuse eest Ukraina võitlejate taastusraviprojektis Henrik Guthan - olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana Eve Täht - pikaajalise ja erakordse panuse eest Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodutütred arengusse Kaidi Sits - pikaajalise ja erakordse panuse eest Kaitseliidu noorteorganisatsioonide arengusse Henri Paavo - aktiivse ja pühendunud töö eest Kaitseliidu Sakala maleva noorteinstruktina Urmas Piigert - olulise panuse eest riigikaitsesse noorte isamaalise kasvatuse edendamisel ning Kaitseliidu tegevuse arendamisel Järvamaal   Kaitseministri tänukiri Janis Frei - olulise panuse eestriigikaitsesse Kaitseliidu tegevuse arendamisel Järvamaal Gunnar Vooremäe - olulise panuse eest riigikaitsesse Kaitseliidu tegevuse arendamisel Kõik uudised Keel EST

Kaitseministeeriumi teenetemärgid ja ministri tänukirjad
Kaitseministeeriumi III klassi teeneterist Marek Nisuma - pikaajalise pühendunud tegevuse eest riigikaitseõpetajana, elanikkonnakaitse valdkonna koolitajana ning aktiivse kaitseliitlasena   Kaitseministeeriumi kuldrinnamärk Jaak Põldma - suure panuse eest Kaitseliidu Sakala maleva taastamisel ja organisatsiooni arendamisel Meelis Kütt - olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana Rasmus Lippur - olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana Andre Hansaar - Olulise panuse eest riigikaitsesse pikaaegse riigikaitseõpetajana Rein Luhaorg - pühendunud ja tulemusliku töö eest riigikaitseõpetajana Meelis Kivi - pühendunud ja tulemusliku töö eest riigikaitseõpetajana Avo Randlo - Narva malevkonna maine, kogukonna eestimeelsuse edendamise ja hoidmise ning vabatahtliku riigikaitsesse panustamise väärtustamise eest   Kaitseministeeriumi hõberinnamärk Heidi Uustalu - olulise panuse eest riigikaitsesse riigikaitseõpetuse toetamise eest oma koolis Tiina Kallavus - olulise panuse eest riigikaitsesse riigikaitseõpetuse andmise toetamisel hariduslike erivajadustega õpilastele Marit Antik - erakordse panuse eest riigikaitsesse kampaania Anname Au läbiviimisel Tallinnas Jane Koitlepp - erakordse panuse eest Naiskodukaitse arendamisel ja kampaania Anname Au läbiviimisel Sakala ringkonnas Monika Ristisaar - olulise panuse eest riigikaitsesse kampaania Anname Au eestvedajana Naiskodukaitse Tartu ringkonnas Arti Levandi - olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana Meelis Loit - olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana Rene Rässa - olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana Gunnar Richter - olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana Lembit Miil - olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana Kuido Nõmm - olulise panuse eest riigikaitsesse tervishoiusüsteemi kriisivalmiduse arendamisel Marju Toom - pikaajalise panuse eest vabadusvõitlejate toetamisel Indrek Reismann - pikaajalise aktiivse panuse eest reservohvitserina, õppekogunemistel ja militaarvõistlustel Anna Kalitsun - pikaajalise panuse eest Ukraina võitlejate taastusraviprojektis Henrik Guthan - olulise panuse eest riigikaitsesse aktiivse riigikaitseõpetajana Eve Täht - pikaajalise ja erakordse panuse eest Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodutütred arengusse Kaidi Sits - pikaajalise ja erakordse panuse eest Kaitseliidu noorteorganisatsioonide arengusse Henri Paavo - aktiivse ja pühendunud töö eest Kaitseliidu Sakala maleva noorteinstruktina Urmas Piigert - olulise panuse eest riigikaitsesse noorte isamaalise kasvatuse edendamisel ning Kaitseliidu tegevuse arendamisel Järvamaal   Kaitseministri tänukiri Janis Frei - olulise panuse eestriigikaitsesse Kaitseliidu tegevuse arendamisel Järvamaal Gunnar Vooremäe - olulise panuse eest riigikaitsesse Kaitseliidu tegevuse arendamisel
EST