Kaitseminister tänas vabatahtlikke riigikaitsesse panustajaid

Kaitseministeeriumi tänu pälvisid sel aastal eelkõige noorte riigikaitselisele haridusele pühendunud vabatahtlikud, nii riigikaitseõpetajad kui ka Kaitseliidu ja selle noorteorganisatsioonide instruktorid. Kaitseminister Jüri Luik ütles oma tänukõnes vabatahtlikele, et vaba tahe ja selle toel tegutsemine on suur ja võimas jõud, sest see saab innustuse ja hoo inimese enda seest, tema väärtustest ja hoiakutest, arusaamadest ja kõige laiemalt võttes - hoolimisest. Eraldi tõi kaitseminister oma kõnes esile riigikaitseõpetuse ja laiemalt noorte harimise tähtsuse. „Iga inimese suhet riiki ja riigikaitsesse kujundavad väga olulisel määral just need tõekspidamised, mis saadakse kaasa kodust ja koolist. Eesti jaoks on oluline, et kõikidel lastel ja noortel oleks võimalik oma riigist ja selle kaitsmisest võimalikult palju teada saada,“ ütles Luik. Kaitseministeeriumi III klassi teeneteristi sai nooremleitnant Marek Nisuma Kaitseliidu Tallinna malevast oma pikaajalise pühendumise eest riigikaitseõpetaja ja kaitseliitlasena. Nisuma oli üks esimestest riigikaitseõpetajatest, KL kompaniiülema abi, üleelamisinstruktor ja elanikkonnakaitse koolitaja. Kaitseministeeriumi kuldrinnamärgi said Jaak Põldma Sakala maleva edasiviimise eest, Avo Randlo Narva malevkonna edendamise eest ning kolonelleitnant Rasmus Lippur, kapten Rein Luhaorg, Meelis Kütt, Andre Hansaar ja Meelis Kivi pühendunud töö eest riigikaitseõpetajatena. Kaitseministeeriumi hõberinnamärgi sai kokku 19 vabatahtlikku, kes on andnud oma panuse riigikaitsesse, kas riigikaitseõpetajana, vabatahtlike eestvedajana või olles tähelepanuväärselt aktiivne oma tegemistes riigikaitse arendamisel. Teiste seas autasustati Anna Kalitsunit Ukraina relvajõudude liikmete toetamise eest nende taastusravi käigus Eestis, dr Kuido Nõmme tervishoiusüsteemi kriisivalmiduse arendamise eest, Indrek  Reismanni aktiivse panustamise eest reservväelasena ja militaarsportlasena ning Eve Tähte suure panuse eest Kodutütarde arengusse. Kaitseministeeriumi tänavuaastaste autasustatud vabatahtlike täisnimekiri Fotod tseremooniast Kõik uudised Keel EST

Kaitseminister tänas vabatahtlikke riigikaitsesse panustajaid
Kaitseministeeriumi tänu pälvisid sel aastal eelkõige noorte riigikaitselisele haridusele pühendunud vabatahtlikud, nii riigikaitseõpetajad kui ka Kaitseliidu ja selle noorteorganisatsioonide instruktorid. Kaitseminister Jüri Luik ütles oma tänukõnes vabatahtlikele, et vaba tahe ja selle toel tegutsemine on suur ja võimas jõud, sest see saab innustuse ja hoo inimese enda seest, tema väärtustest ja hoiakutest, arusaamadest ja kõige laiemalt võttes - hoolimisest. Eraldi tõi kaitseminister oma kõnes esile riigikaitseõpetuse ja laiemalt noorte harimise tähtsuse. „Iga inimese suhet riiki ja riigikaitsesse kujundavad väga olulisel määral just need tõekspidamised, mis saadakse kaasa kodust ja koolist. Eesti jaoks on oluline, et kõikidel lastel ja noortel oleks võimalik oma riigist ja selle kaitsmisest võimalikult palju teada saada,“ ütles Luik. Kaitseministeeriumi III klassi teeneteristi sai nooremleitnant Marek Nisuma Kaitseliidu Tallinna malevast oma pikaajalise pühendumise eest riigikaitseõpetaja ja kaitseliitlasena. Nisuma oli üks esimestest riigikaitseõpetajatest, KL kompaniiülema abi, üleelamisinstruktor ja elanikkonnakaitse koolitaja. Kaitseministeeriumi kuldrinnamärgi said Jaak Põldma Sakala maleva edasiviimise eest, Avo Randlo Narva malevkonna edendamise eest ning kolonelleitnant Rasmus Lippur, kapten Rein Luhaorg, Meelis Kütt, Andre Hansaar ja Meelis Kivi pühendunud töö eest riigikaitseõpetajatena. Kaitseministeeriumi hõberinnamärgi sai kokku 19 vabatahtlikku, kes on andnud oma panuse riigikaitsesse, kas riigikaitseõpetajana, vabatahtlike eestvedajana või olles tähelepanuväärselt aktiivne oma tegemistes riigikaitse arendamisel. Teiste seas autasustati Anna Kalitsunit Ukraina relvajõudude liikmete toetamise eest nende taastusravi käigus Eestis, dr Kuido Nõmme tervishoiusüsteemi kriisivalmiduse arendamise eest, Indrek  Reismanni aktiivse panustamise eest reservväelasena ja militaarsportlasena ning Eve Tähte suure panuse eest Kodutütarde arengusse. Kaitseministeeriumi tänavuaastaste autasustatud vabatahtlike täisnimekiri Fotod tseremooniast
EST