Kaitseväe juhataja pöördumine veteranidele

Austatud veteranid. Täna tähistame seitsmendat korda veteranipäeva, millega avaldab Eesti ühiskond lugupidamist Teile. Teile veteranid, kes Te olete Eesti riigi huvidest eest seisnud kaugel kodust, relvaga ja tihti surmaga silmitsi. Paljud Teist mitmeid kordi.Ühest küljest kuulub see kaitseväelase ameti juurde. Ustavus ja vaprus on väärtused, mis on kaitseväe loomulikud osad. Kuid selle loomulikkuse tulemuseks on palju paremini kaitstud Eesti. Teie panus sõjalistes konfliktides on näidanud Eestit usaldusväärse liitlasena, kelle toetamist peetakse täna isenesest mõistetavaks. Teiega koos teeninud liitlaste sõdurid teavad hästi, et kuskil on Eesti ja seal on nende relvavennad, kellega nad on seotud läbi ühiste raskuste, võitude ja kaotuste. See kõik on loonud Eestist sõjaliselt ja poliitiliselt usaldusväärse liitlase kuvandi, mis annab meile paremad võimalused säilitada omariiklust, vabadust, kultuuri ja meile omast elukorraldust. Kahtlemata on Teie tegevuse tulemusel positiivne mõju konfliktide lahendamisele ja piiramisele. Võib kindlalt väita, et Teie panuseta, oleks olukord paljudes konfliktipiirkondades hullem ja väga palju jubedusi on ära hoitud tänu Teile. Nende saavutuste eest oleme maksnud väga kõrget hinda - langenud kaaslaste, tervise, lagunenud perede või lähedastele mõeldud aja kaotuse näol. See on hind mida me ei tohi unustada. Kuid Te ei tohi unustada ka oma saavutusi, kamraade ja hetki, mille üle peate te uhkust tundma. Neid ei saa Teilt keegi võtta ja nende eest teeb ühiskond kummarduse Teile. Laiad kiidud Teie panuse eest! Soovin Teile jõudu ning tarkust kõigis ettevõtmistes. Tänan ka veteranide perekondi ja lähedasi. Teie toetus ja olemasolu on äärmiselt tähtsad, sest just perekond ja lähedased annavad veteranide saavutustele mõtte ning väärtuse.   Kindralmajor Martin Herem Kaitseväe juhataja, veteran

Kaitseväe juhataja pöördumine veteranidele

Austatud veteranid.

Täna tähistame seitsmendat korda veteranipäeva, millega avaldab Eesti ühiskond lugupidamist Teile. Teile veteranid, kes Te olete Eesti riigi huvidest eest seisnud kaugel kodust, relvaga ja tihti surmaga silmitsi. Paljud Teist mitmeid kordi.

Ühest küljest kuulub see kaitseväelase ameti juurde. Ustavus ja vaprus on väärtused, mis on kaitseväe loomulikud osad. Kuid selle loomulikkuse tulemuseks on palju paremini kaitstud Eesti. Teie panus sõjalistes konfliktides on näidanud Eestit usaldusväärse liitlasena, kelle toetamist peetakse täna isenesest mõistetavaks. Teiega koos teeninud liitlaste sõdurid teavad hästi, et kuskil on Eesti ja seal on nende relvavennad, kellega nad on seotud läbi ühiste raskuste, võitude ja kaotuste. See kõik on loonud Eestist sõjaliselt ja poliitiliselt usaldusväärse liitlase kuvandi, mis annab meile paremad võimalused säilitada omariiklust, vabadust, kultuuri ja meile omast elukorraldust.

Kahtlemata on Teie tegevuse tulemusel positiivne mõju konfliktide lahendamisele ja piiramisele. Võib kindlalt väita, et Teie panuseta, oleks olukord paljudes konfliktipiirkondades hullem ja väga palju jubedusi on ära hoitud tänu Teile.

Nende saavutuste eest oleme maksnud väga kõrget hinda - langenud kaaslaste, tervise, lagunenud perede või lähedastele mõeldud aja kaotuse näol. See on hind mida me ei tohi unustada. Kuid Te ei tohi unustada ka oma saavutusi, kamraade ja hetki, mille üle peate te uhkust tundma. Neid ei saa Teilt keegi võtta ja nende eest teeb ühiskond kummarduse Teile.

Laiad kiidud Teie panuse eest! Soovin Teile jõudu ning tarkust kõigis ettevõtmistes.

Tänan ka veteranide perekondi ja lähedasi. Teie toetus ja olemasolu on äärmiselt tähtsad, sest just perekond ja lähedased annavad veteranide saavutustele mõtte ning väärtuse.

 

Kindralmajor Martin Herem

Kaitseväe juhataja, veteran