Kaitseväe toetuse väejuhatus tähistas taasloomise 17. aastapäeva

Eile tähistas oma 17. taasloomise aastapäeva kaitseväe toetuse väejuhatus, mille ülesandeks on tagada kaitseväele logistiline- ja tagalaalane toetus.„Nende 17 aasta kestel oleme läbi teinud tormilise arengu kaitseväe logistikakeskusest tänase toetuse väejuhatuseni. See areng peab sama tormiliselt jätkuma, et kindlustada koos ülejäänud kaitseväe ja Kaitseliiduga Eesti vankumatut riigikaitset, millele iga eestimaalane saab nii parematel kui halvematel aegadel kindel olla“, ütles toetuse väejuhatuse ülem kolonel Toomas Susi Eametsas väejuhatuse staabis toimunud rivistusel. 2002. aasta 22. mail taasloodud toetuse väejuhatus (kuni aastani 2014 kandis nime kaitseväe logistikakeskus) tegeleb kaitseväe igapäevaseks toimimiseks vajalike tegevuste korraldamisega alustades logistikast ja materjalimajandusest ning lõpetades tugiteenuste ja kaitseväe orkestriga. Samuti õpetatakse väejuhatuse logistikapataljonis ning logistikakoolis välja reserv- ja tegevsõjaväelogistikuid ning tervisekeskuses sõjaväemeedikuid. Väejuhatuse koosseisu kuuluvad staap, materjaliteenistus, harjutusväljade teenistus, kaitseväe tervisekeskus, raamatupidamiskeskus, toetusteenuste keskus, kaitseväe orkester, liikumis- ja veoteenistus, logistikakool ja logistikapataljon. Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59434

Kaitseväe toetuse väejuhatus tähistas taasloomise 17. aastapäeva

Eile tähistas oma 17. taasloomise aastapäeva kaitseväe toetuse väejuhatus, mille ülesandeks on tagada kaitseväele logistiline- ja tagalaalane toetus.

„Nende 17 aasta kestel oleme läbi teinud tormilise arengu kaitseväe logistikakeskusest tänase toetuse väejuhatuseni. See areng peab sama tormiliselt jätkuma, et kindlustada koos ülejäänud kaitseväe ja Kaitseliiduga Eesti vankumatut riigikaitset, millele iga eestimaalane saab nii parematel kui halvematel aegadel kindel olla“, ütles toetuse väejuhatuse ülem kolonel Toomas Susi Eametsas väejuhatuse staabis toimunud rivistusel.

2002. aasta 22. mail taasloodud toetuse väejuhatus (kuni aastani 2014 kandis nime kaitseväe logistikakeskus) tegeleb kaitseväe igapäevaseks toimimiseks vajalike tegevuste korraldamisega alustades logistikast ja materjalimajandusest ning lõpetades tugiteenuste ja kaitseväe orkestriga. Samuti õpetatakse väejuhatuse logistikapataljonis ning logistikakoolis välja reserv- ja tegevsõjaväelogistikuid ning tervisekeskuses sõjaväemeedikuid.

Väejuhatuse koosseisu kuuluvad staap, materjaliteenistus, harjutusväljade teenistus, kaitseväe tervisekeskus, raamatupidamiskeskus, toetusteenuste keskus, kaitseväe orkester, liikumis- ja veoteenistus, logistikakool ja logistikapataljon.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59434