Keskkonnaagentuur andis kõigile Eesti vooluveekogumitele hüdromorfoloogilise seisundi hinnangu

Keskkonnaagentuur andis kõigile Eesti vooluveekogumitele hüdromorfoloogilise seisundi hinnangu