Keskkonnaagentuur avaldas Puidubilansi: kogumahuks 2017. aastal 16,9 miljonit tihumeetrit

Keskkonnaagentuur avaldas Puidubilansi: kogumahuks 2017. aastal 16,9 miljonit tihumeetrit