Kevadtormile toodi värskete sõdurite näol lisajõudu täiendreservist

Eilse päeva jooksul võeti õppusel Kevadtorm osalevate üksuste jaoks vastu sajad täiendreservist õppusele kutsutud, kes kogunesid avatud formeerimiskeskustesse oma varustust kätte saama, et liikuda edasi väljaõppealale ning seejärel juba jalaväebrigaadide koosseisus õppusest osa võtma.„Õppuse stsenaariumis moodustatakse täiendreservi kuuluvatest reservväelastest see isikkoosseisu lisa võitlevatele üksustele, mis hakkab kompenseerima nii öelda lahingukaotusi,“ ütles toetuse väejuhatuse mobilisatsioonijaoskonna ülem major Ivo Reimann, kes formeerimiskeskuste tööd koordineerib. Ta lisas, et „Võitlevad üksused peavad alati olema piisavalt mehitatud, et oma lahingülesandeid täita ning kaotuste asemele – isegi kui need õppuse kontekstis on ainult paberil – tuleb täiendreservist kiiresti lisajõude tuua“. Täiendreservi mobiliseerimine oli mitu päeva kestnud ja eile formeerimisega kulmineerunud harjutuse põhiline ülesanne. Formeerimiskeskused on eraldi sihtüksused toetuse väejuhatuse ülema alluvuses, mille sisuline ülesanne on muuta tsiviilelust teenistusse kutsutud reservväelased eraisikutest sõduriteks, kogudes nad kokku ning varustades kõige sõdurile vajalikuga, alustades vormist ja lõpetades relvastusega ning andes ka esmase väljaõppe. Kaitseväe toetuse väejuhatus tegeleb kaitseväe igapäevaseks toimimiseks vajalike tegevuste korraldamisega alustades logistikast ja materjalimajandusest ning lõpetades tugiteenuste ja kaitseväe orkestriga. 29. aprillist kuni 17. maini kestva kaitseväe õppuse Kevadtorm 2019 põhiraskus langeb eelkõige Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnale. Kaasatud on 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus ning teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Kevadtormil osalevad ka NATO lahingugrupi ning õppuse ajaks Eestisse saabunud liitlas- ja partnerriikide kaitseväelased. Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59382 Video: https://www.youtube.com/watch?v=RQ-oPaMHIek

Kevadtormile toodi värskete sõdurite näol lisajõudu täiendreservist

Eilse päeva jooksul võeti õppusel Kevadtorm osalevate üksuste jaoks vastu sajad täiendreservist õppusele kutsutud, kes kogunesid avatud formeerimiskeskustesse oma varustust kätte saama, et liikuda edasi väljaõppealale ning seejärel juba jalaväebrigaadide koosseisus õppusest osa võtma.

„Õppuse stsenaariumis moodustatakse täiendreservi kuuluvatest reservväelastest see isikkoosseisu lisa võitlevatele üksustele, mis hakkab kompenseerima nii öelda lahingukaotusi,“ ütles toetuse väejuhatuse mobilisatsioonijaoskonna ülem major Ivo Reimann, kes formeerimiskeskuste tööd koordineerib. Ta lisas, et „Võitlevad üksused peavad alati olema piisavalt mehitatud, et oma lahingülesandeid täita ning kaotuste asemele – isegi kui need õppuse kontekstis on ainult paberil – tuleb täiendreservist kiiresti lisajõude tuua“.

Täiendreservi mobiliseerimine oli mitu päeva kestnud ja eile formeerimisega kulmineerunud harjutuse põhiline ülesanne. Formeerimiskeskused on eraldi sihtüksused toetuse väejuhatuse ülema alluvuses, mille sisuline ülesanne on muuta tsiviilelust teenistusse kutsutud reservväelased eraisikutest sõduriteks, kogudes nad kokku ning varustades kõige sõdurile vajalikuga, alustades vormist ja lõpetades relvastusega ning andes ka esmase väljaõppe.

Kaitseväe toetuse väejuhatus tegeleb kaitseväe igapäevaseks toimimiseks vajalike tegevuste korraldamisega alustades logistikast ja materjalimajandusest ning lõpetades tugiteenuste ja kaitseväe orkestriga.

29. aprillist kuni 17. maini kestva kaitseväe õppuse Kevadtorm 2019 põhiraskus langeb eelkõige Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnale. Kaasatud on 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus ning teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Kevadtormil osalevad ka NATO lahingugrupi ning õppuse ajaks Eestisse saabunud liitlas- ja partnerriikide kaitseväelased.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59382

Video: https://www.youtube.com/watch?v=RQ-oPaMHIek