Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu esimeheks valiti Aage Õunap

Eile kogunes Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) uus nõukogu esimesele koosolekule, kus valiti nõukogu esimeheks Aage Õunap. Nõukogu pikendas uue juhataja ametisse nimetamiseni KÜSKi pikaajalise juhi Agu Laiuse volitusi. Rahvastikuminister Riina Solmani otsusega nimetati KÜSKi nõukogusse 27. veebruaril MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap, EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA ning Ühiskonnatöö SA juhataja Avo Üprus (aseesimees), Integratsiooni Sihtasutuse juhataja, Eesti Lastekaitse Liidu vanematekogu liige, Maarjamaa Hariduskolleegiumi hoolekogu aseesimees ja Ida-Virumaa ekspert Irene Käosaar ning Avatud Lootuse Fondi juhatuse liige ja koostöö koordinaator ning MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi asutajaliige Viljam Borissenko. Lisaks neljale vabaühenduste esindajale on nõukogus ka kolm riigi esindajat – Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning peatselt ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja. Uues koosseisus nõukogu kogunes 27. veebruaril esimesele koosolekule, kus valiti nõukogule uus esimees ja pikendati KÜSKi juhataja, Agu Laiuse volitusi uue juhataja ametisse nimetamiseni. Rahvastikuminister Solman osales samuti uue koosseisuga nõukogu esimesel koosolekul ja soovis nõukogule üksmeelt ja koostöötahet. „KÜSK on kodanikuühiskonna toetamisel teinud väga head tööd ning mul on hea meel, et näen laua ümber nii erinevate vabaühenduste kogemusega väga võimekaid nõukogu liikmeid, kes on ka ise väga palju panustanud kodanikuühiskonna kujunemisse. Nende kogemus tuleb KÜSKile ja Eesti vabaühendustele kindlasti kasuks. Samas peab KÜSK suvel Viljandis end sisse seadma ja uue programmi valmimisel seda teiste osapooltega koos ellu viima hakkama. Usun, et nõukogu värskete liikmete senistest kogemusest on selles uues ülesandes palju kasu,“ ütles Solman. „Olen alati kõrgelt hinnanud KÜSKi seniseid tegevusi - tänu professionaalsele meeskonnale ning kõrgele tööeetikale on hoo sisse saanud paljud edulood, mis on Eesti ühiskonnas aidanud muutusi luua.  Uus nõukogu jätkab senist väärikat teekonda ning on annab oma panuse vabakonna edasisse arengusse,“ nentis Õunap. Eestis on umbes 22 500 mittetulundusühingut ja sihtasutust. Neist umbes 800 on sihtasutused ning üle 500 usulised ühendused. Usulistest ühendustest enamik kuulub kirikutesse või koguduste liitudesse. Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri portfelli eesmärk on rahvastiku kestlikkus ja areng. Selle eesmärgi poole liigume läbi peresõbraliku Eesti ja sidusa ühiskonna. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019. Kõik uudised Keel EST

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu esimeheks valiti Aage Õunap
Eile kogunes Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) uus nõukogu esimesele koosolekule, kus valiti nõukogu esimeheks Aage Õunap. Nõukogu pikendas uue juhataja ametisse nimetamiseni KÜSKi pikaajalise juhi Agu Laiuse volitusi. Rahvastikuminister Riina Solmani otsusega nimetati KÜSKi nõukogusse 27. veebruaril MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap, EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö SA ning Ühiskonnatöö SA juhataja Avo Üprus (aseesimees), Integratsiooni Sihtasutuse juhataja, Eesti Lastekaitse Liidu vanematekogu liige, Maarjamaa Hariduskolleegiumi hoolekogu aseesimees ja Ida-Virumaa ekspert Irene Käosaar ning Avatud Lootuse Fondi juhatuse liige ja koostöö koordinaator ning MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi asutajaliige Viljam Borissenko. Lisaks neljale vabaühenduste esindajale on nõukogus ka kolm riigi esindajat – Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning peatselt ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja. Uues koosseisus nõukogu kogunes 27. veebruaril esimesele koosolekule, kus valiti nõukogule uus esimees ja pikendati KÜSKi juhataja, Agu Laiuse volitusi uue juhataja ametisse nimetamiseni. Rahvastikuminister Solman osales samuti uue koosseisuga nõukogu esimesel koosolekul ja soovis nõukogule üksmeelt ja koostöötahet. „KÜSK on kodanikuühiskonna toetamisel teinud väga head tööd ning mul on hea meel, et näen laua ümber nii erinevate vabaühenduste kogemusega väga võimekaid nõukogu liikmeid, kes on ka ise väga palju panustanud kodanikuühiskonna kujunemisse. Nende kogemus tuleb KÜSKile ja Eesti vabaühendustele kindlasti kasuks. Samas peab KÜSK suvel Viljandis end sisse seadma ja uue programmi valmimisel seda teiste osapooltega koos ellu viima hakkama. Usun, et nõukogu värskete liikmete senistest kogemusest on selles uues ülesandes palju kasu,“ ütles Solman. „Olen alati kõrgelt hinnanud KÜSKi seniseid tegevusi - tänu professionaalsele meeskonnale ning kõrgele tööeetikale on hoo sisse saanud paljud edulood, mis on Eesti ühiskonnas aidanud muutusi luua.  Uus nõukogu jätkab senist väärikat teekonda ning on annab oma panuse vabakonna edasisse arengusse,“ nentis Õunap. Eestis on umbes 22 500 mittetulundusühingut ja sihtasutust. Neist umbes 800 on sihtasutused ning üle 500 usulised ühendused. Usulistest ühendustest enamik kuulub kirikutesse või koguduste liitudesse. Rahvastikuminister vastutab rahvastiku- ja perepoliitika kujundamise, üleilmse eestluse edendamise, rahvastikutoimingute koordineerimise ning usuasjade ja kodanikuühiskonna arengu eest. Rahvastikuministri portfelli eesmärk on rahvastiku kestlikkus ja areng. Selle eesmärgi poole liigume läbi peresõbraliku Eesti ja sidusa ühiskonna. Riina Solman on rahvastikuminister alates 29.04.2019. Kõik uudised Keel EST