Kohaliku omaalgatuse programm on taas avatud

Tänasest on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. „Lisaks paikkonnale...

Kohaliku omaalgatuse programm on taas avatud
Tänasest on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. „Lisaks paikkonnale on inimeste jaoks sageli elukohaga rahulolemiseks määravaks teguriks inimesed, kellega nad lähestikku elavad ehk kogukonnal on meeldiva kodutunde tekkimiseks järjest suurem osa,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „On tunnustamisväärne, kui on inimesi, kes tahavad vabatahtlikult panustada oma aega ja energiat ühise kodukandi paremaks muutmisse. Et neile ja nende kogukondade tugevdamisega seotud tegevustele jõudu juurde anda, pakume võimalust taotleda kuni 2000 euro suurust toetust.“   Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.   Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest. Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg on 1. oktoober 2019 kell 16.30. Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile: Harju maakond: MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit Hiiu maakond: SA Hiiumaa Arenduskeskus     Ida-Viru maakond: MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit Jõgeva maakond: SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus   Järva maakond: MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit Lääne maakond: SA Läänemaa Lääne-Viru maakond: MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit Põlva maakond: MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit Pärnu maakond: MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit Rapla maakond: MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit Saare maakond: Saaremaa vald Tartu maakond: MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit Valga maakond: MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit Viljandi maakond: MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit Võru maakond: SA Võrumaa Arenduskeskus Täpsemad juhendid ja vormid on leitavad maakondlike arendusorganisatsioonide kodulehtedel ning programmi määrusega saab tutvuda siin.
EST