Konkurentsivõimelise logistika- ja transiidisektori võtmeks on suhtlus

Täna toimunud transiidikomisjonis tutvus majandus- ja taristuminister Taavi Aas logistika- ja transiidisektori ettevõtjatega ning sai ülevaate sektori hetkeseisust ja arenguvõimalustest. Ettevõtjad pidasid oluliseks transiidiahela terviklikkust...

Konkurentsivõimelise logistika- ja transiidisektori võtmeks on suhtlus
Täna toimunud transiidikomisjonis tutvus majandus- ja taristuminister Taavi Aas logistika- ja transiidisektori ettevõtjatega ning sai ülevaate sektori hetkeseisust ja arenguvõimalustest. Ettevõtjad pidasid oluliseks transiidiahela terviklikkust ning rõhutasid, et üksi on keeruline miskit ära teha. „Riigi ja sektori omavaheline suhtlus on kindlasti üks baastegevusi, mis aitab kaasa konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna loomisele. Lisaks omavahelisele suhtlusele tuleb silmas pidada ka jätkuvalt välispartnereid, sest läbi nende on võimalik muuta Eestit atraktiivsemaks koostööpartneriks transiidis,“ ütles minister Aas. Tallinna Sadama juht Valdo Kalm näeb, et hiljuti toimunud visiidid nii riigi kui ka erasektori poolt on toonud juba positiivseid nihkeid, eriti ida suunas. „Üksi sadamana on keeruline midagi ära teha, kuid näen, et edu aluseks on esmalt pakkuda väga head teenust ning konkurentsivõimelist hinda kogu sektoris. Ühtlasi kui valmib Rail Balticu Muuga terminal muutub see tõenäoliselt Skandinaavia teenindamise keskuseks,“ lisas Kalm. Lisaks sektori hetkeseisule arutati transiidikomisjonis edasisi samme veeteede tasude osas, mille arutelud jätkuvad sügisel. „Sel teemal oleme pikalt konsulteerinud logistika- ja transiidisektoriga ning teeme seda ka edaspidi, kuna peame jõudma lahenduseni, mis mõjutaks sektori konkurentsivõimet positiivselt ilma, et tekiks suur auk riigieelarvesse. Selle tarbeks tuleks võimalusel arutada veel erinevate lahenduste üle, kuna konkurentsivõime tõstmine sõltub peale veeteede tasude ka mahtudest, suhetest ja muudest faktoritest,“ märkis Aas. Ühtlasi arutleti transiidikomisjonis kaubaveo väljakutsetest Eesti raudteedel ja Rail Balticu Muuga multimodaalse terminali kavandamisest ning edasistest sammudest.
EST