Kultuuriministeerium selgitab: meie kultuuriasutused ei ole avariilised

Kultuuriministeerium kinnitab vastusena meedias kajastatule, et meie kultuuriasutused ei ole eluohtlikud. Remondifondi üldsumma Kultuuriministeeriumi valitsemisala peale kokku on 2 miljonit eurot aastas. Remondifondist antakse raha hoonetele,...

Kultuuriministeerium selgitab: meie kultuuriasutused ei ole avariilised

Kultuuriministeerium kinnitab vastusena meedias kajastatule, et meie kultuuriasutused ei ole eluohtlikud. Remondifondi üldsumma Kultuuriministeeriumi valitsemisala peale kokku on 2 miljonit eurot aastas.

Remondifondist antakse raha hoonetele, mida ei halda Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ning seda raha jagatakse põhiliselt hädapärasteks töödeks mitmesuguste kriteeriumide alusel, mille seas on ka näiteks „oht elule“ ja „oht varale“.

Kriteerium „oht elule“ ei tähenda, et hoone on avariiline – vastasel korral ei saaks hoone olla avalikus kasutuses. Tegemist on pigem kriitilist laadi puudustega, mille kõrvaldamata jätmine võiks teatud aja jooksul tähendada võimalikke tõsisemaid tagajärgi. Remondifond loodi mõne aasta eest just eesmärgil, et probleemid saaksid lahendatud võimalikult kiiresti.

Kokku esitasid asutused 2020. aastaks taotlusi remondivahendite eraldamiseks kokku summas 6,5 miljonit eurot. Nende hulgast tegi valiku komisjon, millesse kuuluvad Kultuuriministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad.  

Eesti Rahvusringhäälingu kajastus remondifondist eraldatud raha kohta on leitav ERR-i uudisteportaalist