Kultuuriteemad välitöödel: kultuur ja haridus, muuseumid ja raamatukogud, kultuuri kättesaadavus

Kultuuriministeerium osaleb neljapäeval, 8. augustil algavatel ametnike välitöödel Kagu-Eestis mitmetel kultuurivaldkonna jaoks olulistel aruteludel. Muuhulgas võetakse kõne alla kultuuri ja hariduse kokkupuutepunktid,...

Kultuuriteemad välitöödel: kultuur ja haridus, muuseumid ja raamatukogud, kultuuri kättesaadavus

Kultuuriministeerium osaleb neljapäeval, 8. augustil algavatel ametnike välitöödel Kagu-Eestis mitmetel kultuurivaldkonna jaoks olulistel aruteludel. Muuhulgas võetakse kõne alla kultuuri ja hariduse kokkupuutepunktid, muuseumide ja raamatukogude roll kohalikus kultuurikorralduses ning kultuuri kättesaadavus.

Ametnike seekordsed välitööd toovad ühise laua taha Kagu-Eesti omavalitsused ja kultuurielu eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid. Poolteise nädala jooksul selgitatakse ühiselt korraldatud seminaridel vastastikuseid ootusi ning püütakse leida võimalusi Kagu-Eesti maakondade, Põlva-, Võru- ja Valgamaa arengueelduste parandamiseks.

„Eesti riik on liiga väike, et siin võiks üldse rääkida perifeersetest piirkondadest. Võimalus kultuurist osa saada, inimese põline elupaik ning rahvuskultuuri järjepidevus on üksteisest sõltuvad. Meie elule annab mõtte just vaimne keskkond ehk kultuur, mitte ainult põhiteenuste kättesaadavus ja olmetasand,“ ütles kultuuriminister Tõnis Lukas kohtumiste eel.   

Välitöödel otsitakse konkreetseid lahendusi, mida oleks võimalik peatselt rakendada, ning välitööde tulemusi on plaanis kasutada sisendina riiklike, maakondlike ja kohalike arengudokumentide ja tegevuskavade jaoks.

Reedel, 9. augustil toimub Võru Instituudis seminar „Muuseumid arendusasutuses. Võru Instituudi roll ja panus“. Kohtumisel vahetatakse mõtteid, milline võiks olla teadus- ja arendustegevuste ning muuseumide kokkupuude ja ambitsioon. Arutelus osaleb kultuuriminister Lukas.

Esmaspäeval, 12. augustil toimub Setomaal Treski küünis seminar „Kultuur kui keskkond“ ning ümarlaud „Rahvaraamatukogud: riik ja kohalik omavalitsus, kelle visioon ja plaan?“. Esimesel uuritakse Kagu-Eesti kultuurikorraldust toetavaid ja takistavaid asjaolusid. Vaadeldakse ka kultuuriväliseid mõjutajaid nagu kogukondade koostöö ning transpordi- ja hariduskorraldus. Lisaks alustab Kultuuriministeerium kultuuripoliitika uue perioodi alusdokumendi Kultuur 2030 maakondades toimuvat tutvustusringi, mis kestab oktoobrini. Seminari juhib Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits. Raamatukogude teemalisel ümarlaual aga vaadeldakse rahvaraamatukogude arenguteid ning vaetakse riigi ja omavalitsuste ootusi.

Kultuuriarutelude täpsem ajakava ja koordinaadid

  • Reede, 9. august kell 14.30-16.45 ümarlaud „Muuseumid arendusasutuses. Võru Instituudi roll ja panus“ Võru Instituudis (Tartu 48, Võru)
  • Esmaspäev, 12. august kell 9.00-14.30 seminar „Kultuur kui keskkond“ ning kell 14.30-17.30 ümarlaud „Rahvaraamatukogud: riik ja kohalik omavalitsus, kelle visioon ja plaan?“ Treski küünis (Treski küla, Setomaa vald)

Ajakirjanikud on oodatud kajastama. Välitööde kohta saab lähemalt lugeda ja programmiga tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel. Ametnike välitööd Kagu-Eestis kestavad 16. augustini.