Kutse viipekeeletõlkidele suunatud koolitusele

Avatud on kandideerimine viipekeeletõlkidele suunatud koolitusele “Koostöö ja tõlkimine loomingulistes situatsioonides”. Koolituse maht on 104 akadeemilist tundi. Koolitus toimub Tartus kahepäevaste sessioonidena kord kuus reedeti ja laupäeviti....

Kutse viipekeeletõlkidele suunatud koolitusele
Avatud on kandideerimine viipekeeletõlkidele suunatud koolitusele “Koostöö ja tõlkimine loomingulistes situatsioonides”. Koolituse maht on 104 akadeemilist tundi. Koolitus toimub Tartus kahepäevaste sessioonidena kord kuus reedeti ja laupäeviti. Täpsema info koolituse ja registreerimise kohta leiab viitelt https://www.ht.ut.ee/et/koostoo-tolkimine-loomingulistes-situatsioonides Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, mis on eraldatud alategevusele „Kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine“.
EST