Kutsemeisterlikkuse võistlusel selgusid kaitseväe parimad tagalaspetsialistid

Täna toimus Logistikapataljonis tagalaalase kutsemeisterlikkuse võistlus, kus osalejad tõstsid täpsuse peale veoki kraanaga esemeid, käsitsesid ja manööverdasid veetsisterniga haagist ning lahendasid mitmeid eri teadmisi ja oskuseid nõudvaid...

Kutsemeisterlikkuse võistlusel selgusid kaitseväe parimad tagalaspetsialistid

Täna toimus Logistikapataljonis tagalaalase kutsemeisterlikkuse võistlus, kus osalejad tõstsid täpsuse peale veoki kraanaga esemeid, käsitsesid ja manööverdasid veetsisterniga haagist ning lahendasid mitmeid eri teadmisi ja oskuseid nõudvaid ülesandeid.

„Tagalaalane kutsemeisterlikkuse võistlus on ellu kutsutud, et arendada ja alal hoida logistika- ja lahinguteeninduse valdkonna spetsialistide omavahelist koostööd ning kasvatada meie ühtekuuluvustunnet,“ ütles võistluse lõputseremoonial logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla lisades, et tal on hea meel näha logistikavaldkonna üksuste järjekindlat kaasumist.

 „Oleme saanud kinnituse sellise ettevõtmise vajalikkusele, seega jätkab logistikapataljon uut iga-aastast traditsiooni ja ootab järgmisel aastal osalema ka kõiki neid struktuuriüksusi, kes sellel aastal võistlema ei jõudnud,“ ütles kolonelleitnant Argo Reidla.

Erinevatest kaitseväe struktuuriüksustest osalesid toetuse väejuhatuse logistikapataljoni poolt korraldatud võistlustel tagalaspetsialistid, kelle igapäevaste teenistusülesannete hulka kuulub tagalatoetuse tagamine oma üksustele.

Võistlusel lahendati lahingpaaride kaupa erinevatel võistlusaladel etteantud ülesandeid, mille hulka kuulusid erinevad tehnilisi teadmisi ja kogemust nõudvad manöövrid tõste- ja veotehnikaga, aga samuti ohutustehnilist ja ametialast pädevust käsitlevad harjutused.

Nii tõsteti näiteks täpsuse peale veoki kraanaga esemeid ning tehti maastikuvõimelise tõstukiga kiiruse peale läbi laskemoona vigurlaadimise rada, seati väljakutseks valmis meditsiinisõiduk ning käsitseti ja manööverdati veetsisterniga haagist.

Võistluse võitjaks tuli 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni esindanud võistkond, koosseisus nooremveebel Taavi Tõnisson ja veebel Maarek Gendrikson. Teise kohta võttis küberväejuhatuse võistkond, koosseisus veebel Ivan Korpan ja veebel Krister Paas. Kolmandaks jäi sel korral 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni võistkond, koosseisus vanemveebel Mait Parv ja veebel Kaido Kuus.

Iga-aastaseks traditsiooniks kujunev võistlus sai alguse aasta tagasi, mil tähistati toetuse väejuhatuse sajandat sünniaastat. Traditsioonile kohaselt on võistlussarjal oma temaatiline rändkarikas, milleks on kaitseväge pikalt ja hästi teeninud veokilt Magirus pärinev rool koos kohase tekstiplaadiga. Rändkarika andis võitjatele üle eelmisel aastal esimesele kohale tulnud toetuse väejuhatuse logistikakooli esindaja.

Logistikapataljon, mis asub Ämari lennubaasi territooriumil, on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine, kaitseväe logistilise erialaväljaõppe tagamine ning logistiliste ülesannetega sõjaaja reservüksuste ettevalmistamine.