Logistikapataljoni reservohvitserid kogunesid Ämarisse õppekogunemisele

Täna algas Ämaris paiknevas logistikapataljonis kolm päeva kestev õppekogunemine väeüksuse reservohvitseridele, mille käigus toimuvad erinevad sõjaväelise juhtimise ja sõdurioskuste arendamise...

Logistikapataljoni reservohvitserid kogunesid Ämarisse õppekogunemisele

Täna algas Ämaris paiknevas logistikapataljonis kolm päeva kestev õppekogunemine väeüksuse reservohvitseridele, mille käigus toimuvad erinevad sõjaväelise juhtimise ja sõdurioskuste arendamise harjutused nii lasketiirus kui õppuse staabis.

„Kaitseväe üksuste identiteedi määravad meie sõjaaja üksused, mis moodustuvad reservarmee baasil ja kes tagavad meie lahinguvalmiduse. Aga selleks on vaja meie sõjaaja üksuste ülemaid kui reservohvitsere treenida ning toetada läbi õlg-õla kõrval tegutsemise koos tegevväelastega.  Kasvatades nii tugevat sisemist sidet üksuste sees ning luues seeläbi ka paremad eelduseid sõjaaja ülesannete täitmiseks. Seda me seekordsel õppekogunemisel teemegi,“ ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla alanud õppekogunemist kommenteerides.

Hommikul alguse saanud plaanilisele õppekogunemisele olid kutsutud toetuse väejuhatuse logistikapataljoni reservohvitserid, kes läbisid ajateenistuse ning tulevad vajadusel sõjaajal allüksuste ülematena teenima pataljoni logistika-, tagala- ning staabikompanii koosseisudesse.

Reserviste kaasav õppekogunemine keskendub lisaks sõdurioskuste värskendamisele ka üksuste kaupa pataljoni ülesannete meelde tuletamisele, juhtimisoskuste arendamisele ja planeerimisele ning pea aasta tagasi toimunud lisaõppekogunemise OKAS 2018 õpituvastuste rakendamisele, et olla vajadusel kriisiolukordades tegutsemiseks veelgi paremini ettevalmistatud.

Logistikapataljon, mis asub Ämari lennubaasi territooriumil, on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine, kaitseväe logistilise erialaväljaõppe tagamine ning logistiliste ülesannetega sõjaaja reservüksuste ettevalmistamine.