Maaeluministeeriumi struktuurimuudatus puudutab kahe asekantsleri vastutusvaldkonda

Vabariigi Valitsus kinnitas täna Maaeluministeeriumi struktuurimuudatuse, millega korrigeeritakse ülesandeid kahe asekantsleri vastutusvaldkonnas. Senise toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsleri ülesanded keskenduvad edaspidi enam toiduohutusele. Teaduse ja arenduse osa liigub üle kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri vastutusalasse. Muudatuse tegemise vajadus tulenes Vabariigi Valitsuse varasemast otsusest Põllumajandus- ja Toiduameti moodustamise kohta. „Koos ühendameti moodustamisega, mis nõuab ministeeriumilt suurt pühendumist, kaasnes vajadus tugevdada kogu toiduohutuse süsteemi toimimist ning tegeleda lisaks tuleviku väljakutsetega, nagu näiteks roheleppe ühe elemendi – strateegia "Talust toidulauani" – integreerimisega üldisesse poliitikakujundusse. See strateegia pöörab suurt tähelepanu toidu, sealhulgas imporditud toidu kontrollile ja tarbija teadlikkuse tõstmisele. Selle töö paremaks korraldamiseks rakendasime  struktuurimuudatuse, mille valitsus täna kinnitas,“ selgitas maaeluminister Arvo Aller. Kõik uudised Keel EST

Maaeluministeeriumi struktuurimuudatus puudutab kahe asekantsleri vastutusvaldkonda
Vabariigi Valitsus kinnitas täna Maaeluministeeriumi struktuurimuudatuse, millega korrigeeritakse ülesandeid kahe asekantsleri vastutusvaldkonnas. Senise toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsleri ülesanded keskenduvad edaspidi enam toiduohutusele. Teaduse ja arenduse osa liigub üle kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri vastutusalasse. Muudatuse tegemise vajadus tulenes Vabariigi Valitsuse varasemast otsusest Põllumajandus- ja Toiduameti moodustamise kohta. „Koos ühendameti moodustamisega, mis nõuab ministeeriumilt suurt pühendumist, kaasnes vajadus tugevdada kogu toiduohutuse süsteemi toimimist ning tegeleda lisaks tuleviku väljakutsetega, nagu näiteks roheleppe ühe elemendi – strateegia "Talust toidulauani" – integreerimisega üldisesse poliitikakujundusse. See strateegia pöörab suurt tähelepanu toidu, sealhulgas imporditud toidu kontrollile ja tarbija teadlikkuse tõstmisele. Selle töö paremaks korraldamiseks rakendasime  struktuurimuudatuse, mille valitsus täna kinnitas,“ selgitas maaeluminister Arvo Aller. Kõik uudised Keel EST