Märka lindu! Keskkonnaministeerium kutsub erametsaomanikke linnurahu pidama

Keskkonnaministeerium kutsub erametsaomanikke üles kevad-suvel metsas toimetades linde võimalikult palju säästma. Kõige õigem on ka erametsas sarnaselt RMK-ga pidada linnurahu. Kui aga kevadsuvine raie on möödapääsmatu, siis tuleb vältida raiet linnurohkete kasvukohatüüpidega metsades. Et võimalikult vähe lindude pesitsusi metsatööde tõttu nurjuks, on Keskkonnaministeerium saanud valmis juhised, kuidas erametsaomanikud sel ajal oma metsades toimetama peaksid. Kõik uudised Keel EST

Märka lindu! Keskkonnaministeerium kutsub erametsaomanikke linnurahu pidama
Keskkonnaministeerium kutsub erametsaomanikke üles kevad-suvel metsas toimetades linde võimalikult palju säästma. Kõige õigem on ka erametsas sarnaselt RMK-ga pidada linnurahu. Kui aga kevadsuvine raie on möödapääsmatu, siis tuleb vältida raiet linnurohkete kasvukohatüüpidega metsades. Et võimalikult vähe lindude pesitsusi metsatööde tõttu nurjuks, on Keskkonnaministeerium saanud valmis juhised, kuidas erametsaomanikud sel ajal oma metsades toimetama peaksid. Kõik uudised Keel EST