Justiitsministeerium

Justiitsministeerium

Minister Raivo Aeg asetas küüditatute mälestuseks Maarjamäe memoriaalile pärja kogu Eesti rahva eest

Märtsiküüditatute mälestustseremoonia jäi tänavu traditsioonilisel kujul Maarjamäe memoriaalil ära, et hoida kõigi inimeste tervist. Justiitsminister...

Justiitsministeerium

Justiitsminister Raivo Aeg kutsub küüditatute mälestuseks koduaknal küünalt süütama

Märtsiküüditatute mälestustseremoonia jääb tänavu traditsioonilisel kujul Maarjamäe memoriaalil ära, et hoida kõigi inimeste tervist....

Justiitsministeerium

Justiitsministeerium kutsub esitama pakkumisi ettevõtluserialade õppekavade analüüsiks

Justiitsministeerium kuulutas välja hanke, et analüüsitaks ülikoolide ettevõtluserialasid ja seda, kuidas on neis käsitletud ärieetika,...

Justiitsministeerium

Kohtute haldamise nõukoja soovitused eriolukorra ajaks

Kohtute haldamise nõukoda andis soovitused, kuidas tagada Eesti kohtutes õigusemõistmise  toimimine eriolukorra ajal, vältides samas...

Justiitsministeerium

Eriolukorra õigusaktid ja tõlked on kättesaadavad Riigi Teatajas

Riigi Teataja esilehel on otselinkidena kättesaadavad kõik eriolukorda sätestavad õigusaktid (www.riigiteataja.ee). Uuemad aktid kajastatakse...

Justiitsministeerium

Muudatused Justiitsministeeriumi ja haldusala asutuste töökorralduses

Seoses viirushaiguse COVID-19 leviku ja Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga esineb nii Justiitsministeeriumi ja...

Justiitsministeerium

Alates homsest vanglates kokkusaamisi ei toimu

Alates homsest, 14. märtsist vanglates kokkusaamisi ei toimu. Lisainfot vanglate ja kriminaalhoolduse töökorralduse kohta eriolukorra...

Justiitsministeerium

Riik ootab taas kandidaate vägivallaennetuse auhinnale

3.04.2020. Justiitsministeerium koos Vabariigi Presidendi kantseleiga soovib tunnustada tublisid inimesi, kes teevad iga päev tööd...

Justiitsministeerium

Valmis lapse ülalpidamiskulude uuring

9.03.2020. Justiitsministeeriumi tellimusel valminud ning Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse ja Pricewaterhouse...

Justiitsministeerium

Valmis analüüs autoriõiguste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise kohta

4.03.2020. Justiitsministeeriumi intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talitusel valmis analüüs autoriõiguste rikkumisega tekitatud...

Justiitsministeerium

Tänavu täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest

25.02.2020. Põhiseadus on meie riikluse tüvitekst ja ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument. Justiitsministeerium...

Justiitsministeerium

Eesti teeb ettevalmistusi Euroopa Prokuratuuri töölehakkamiseks

19.02.2020. Justiitsminister Raivo Aeg tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel eelnõu, mis annab Euroopa Prokuratuuris...

Justiitsministeerium

Kuritegevus püsis 2019. aastal samal tasemel

17.02.2020. Justiitsministeeriumi avaldatud kuritegevuse statistikast selgus, et 2019. aastal registreeriti 27 169 kuritegu,...

Justiitsministeerium

Eesti ja Soome äriregistrid vahetavad nüüdsest andmeid digitaalselt

14.02.2020. Alates 14. veebruarist vahetavad Soome ja Eesti äriregistrid andmeid üle X-tee. See vähendab paberimajandust,...

Justiitsministeerium

Justiitsminister rõhutas digitaalsele kohtumenetlusele ülemineku olulisust

14.02.2020. Justiitsminister Raivo Aeg rõhutas täna kohtunike täiskogul peetud kõnes ministeeriumi selge prioriteedina...

Justiitsministeerium

Raivo Aeg: kohtutäiturid maksavad üle piirmäära sisse nõutud raha vähenenud töövõimega inimestele tagasi võimalikult kiiresti

13.02.2020. Justiitsminister Raivo Aeg kohtus täna kohtutäiturite, Töötukassa ja Eesti Puuetega Inimeste...