Minister Karu kutsus piirkonna riike liituma X-teega

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu kohtus eile Riias Põhjala ja Balti kolleegidega, et arutada piirkonna digitaalse arengu, e-valitsemise lahenduste ja edasiste koostöökohtade üle. Minister kutsus üles ka teisi piirkonna...

Minister Karu kutsus piirkonna riike liituma X-teega
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu kohtus eile Riias Põhjala ja Balti kolleegidega, et arutada piirkonna digitaalse arengu, e-valitsemise lahenduste ja edasiste koostöökohtade üle. Minister kutsus üles ka teisi piirkonna riike liituma andmevahetuskihiga X-tee. „Põhjala ja Baltikumi piirkond on minu hinnangul maailmas kõige pragmaatilisem,“ ütles Kaimar Karu. „Siin on riikide vahel juba täna tihe koostöö praktiliste lahenduste leidmisel ja rakendamisel, kuid selle pinnalt on edasisi võimalusi palju. Kui me räägime piiriülestest e-teenustest, siis on oluline leida viis, kuidas neid teenuseid eri riikide vahel ka turvaliselt kasutada. Siinkohal tulebki mängu meie e-riigi au ja uhkus – X-tee,“ rääkis minister. Eesti teeb täna X-tee tuumtehnoloogia arendamiseks Eesti-Soome ühiskonsortsiumi (MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions, NIIS) kaudu koostööd Soome, Islandi ja Fääri saartega. NIIS-i eesmärk on tagada X-tee ja teiste piiriüleste e-valitsemise taristu osade arendamine ja strateegiline juhtimine. Konsortsiumi töö on Eesti strateegiliseks huviks, et tagada X-tee kõrgem kvaliteet ja rahvusvaheline koosvõime, samas optimeerida ka arenduskulusid ja -korraldust. „Siinne piirkond on e-valitsemise ja digimajanduse vallas olnud väga eesrindlik ja piiriülene andmete turvaline ning läbipaistev jagamine meie riikide valitsuste vahel annaks võimaluse seda positsiooni hoida. NIIS koostöömudel on maailmas ainulaadne – esimest korda arendavad riigid üheskoos e-valitsemise tuumiktehnoloogiat ja Eesti huvi on, et võimalikult palju riike kasutaksidki koosvõimelahendusena just meie X-tee tehnoloogiat,“ lisas minister. Minister Karu jagas digiministritega ka Eesti kogemust masinõppe praktilise rakendamise, tehisintellekti algatuste ning koodivaramuga, mis muudab riigile loodud koodi ja tarkvaralahendused kõigile soovijatele vabalt kättesaadavaks ja taaskasutatavaks. Minister Kaimar Karu kohtus visiidil Põhjala-Balti ministritega ka Läti presidendi Egils Letvits’iga ning osales rahvusvahelisel 5G ümarlaual. Lisaks kohtus kahepoolselt Norra digitaliseerimise minister Nikolai Astrup’iga.  
EST