MKM-is liitusid riigi osalusega äriühingud vastutustundliku ettevõtluse deklaratsiooniga

Täna allkirjastasid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ning 24 riigi osalusega äriühingu esindajat kokkuleppe vastutustundliku ettevõtluse (VE) põhimõtete järgmiseks, et ergutada läbi eeskuju näitamise nende põhimõtete olulisust. Tegu on vabatahtliku kokkuleppega, millega näitavad riigi osalusega äriühingud oma püüdlust ja tahet VE põhimõtteid rakendada. „Juba täna on mitmeid väga häid näiteid ja eeskujusid riigiettevõtete seas, kes rakendavad vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid,“ märkis Tammist. „Vastutustundliku ettevõtluse puhul räägime organisatsiooni majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulikku ja vabatahtlikku lõimimist igapäevategevustesse, juhtimisse ja strateegiasse  Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimist saab kasutada väga efektiivse tööriistana, leidmaks endale häid töötajaid, toimimaks tõhusamalt ja tõstmaks organisatsiooni usaldusväärsust nii riigi sees kui ka välisturgudel,“ sõnas Tammist. Operaili juhatuse liikme Paul Priit Lukka sõnul on neil hea meel liituda vastutustundliku ettevõtluse ringkonnaga ning nad näevad selle praktiseerimise olulisust transpordisektoris. „Lisaväärtuse loomine oma igapäevategevustes nii töötajatele kui kogu ühiskonnale on midagi, millele oleme viimasel ajal lähenenud süsteemsemalt. Täna allkirjastatud kokkuleppe tulemusel saame sellele veelgi enam rõhku pöörata ning olla eeskujuks teistele transpordi- ja logistikaettevõtetele,“ lisas Lukka. Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid aitab juurutada 2005. aastal loodud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (www.csr.ee), mis koondab vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid. VEF aitab mõtestada äritegevuse kaasvastutust ühiskonnas ja edendada mõtteviisi, et äritegevus peaks lisaks kasumiteenimisele olema ka vastutustundlik, et tagada nii oma ettevõtte, laiemalt aga ettevõtluskeskkonna muutumine vastutustundlikumaks ning jätkusuutlikumaks.  MKM kutsus lisaks enda haldusalas olevatele ka kõiki teisi riigi äriühinguid vabatahtliku leppega liituma ja olema heaks eeskujuks kogu Eesti ärikeskkonnale ning näitama oma püüdlusi ja tahet muuta Eesti ettevõtluskeskkond vastutustundlikumaks ja jätkusuutlikumaks. Nimekiri deklaratsiooniga liitunutest 3. aprilli seisuga: 1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2. EAS 3. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 4. AS Eesti Raudtee 5. AS Operail 6. AS A.L.A.R.A 7. OÜ Rail Baltic Estonia 8. Lennuliiklusteeninduse AS 9. AS Tallinna Sadam 10. AS Eesti Post 11. AS Tallinna Lennujaam 12. AS Eesti Liinirongid (Elron) 13. AS KredEx Krediidikindlustus 14. AS Eesti Teed 15. Elering AS 16. Riigi Kinnisvara AS 17. AS Nordica Aviation Group 18. AS Eesti Vedelkütusvaru Agentuur 19. AS Metrosert 20. AS Teede Tehnokeskus 21. AS Saarte Liinid 22. AS Levira 23. AS Eesti Energia 24. AS Eesti Loto 25. AS Eesti Loots 26. AS Hoolekandeteenused 27. AS Eesti Vanglatööstus Kõik uudised Keel EST

MKM-is liitusid riigi osalusega äriühingud vastutustundliku ettevõtluse deklaratsiooniga
Täna allkirjastasid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ning 24 riigi osalusega äriühingu esindajat kokkuleppe vastutustundliku ettevõtluse (VE) põhimõtete järgmiseks, et ergutada läbi eeskuju näitamise nende põhimõtete olulisust. Tegu on vabatahtliku kokkuleppega, millega näitavad riigi osalusega äriühingud oma püüdlust ja tahet VE põhimõtteid rakendada. „Juba täna on mitmeid väga häid näiteid ja eeskujusid riigiettevõtete seas, kes rakendavad vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid,“ märkis Tammist. „Vastutustundliku ettevõtluse puhul räägime organisatsiooni majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme loomulikku ja vabatahtlikku lõimimist igapäevategevustesse, juhtimisse ja strateegiasse  Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimist saab kasutada väga efektiivse tööriistana, leidmaks endale häid töötajaid, toimimaks tõhusamalt ja tõstmaks organisatsiooni usaldusväärsust nii riigi sees kui ka välisturgudel,“ sõnas Tammist. Operaili juhatuse liikme Paul Priit Lukka sõnul on neil hea meel liituda vastutustundliku ettevõtluse ringkonnaga ning nad näevad selle praktiseerimise olulisust transpordisektoris. „Lisaväärtuse loomine oma igapäevategevustes nii töötajatele kui kogu ühiskonnale on midagi, millele oleme viimasel ajal lähenenud süsteemsemalt. Täna allkirjastatud kokkuleppe tulemusel saame sellele veelgi enam rõhku pöörata ning olla eeskujuks teistele transpordi- ja logistikaettevõtetele,“ lisas Lukka. Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid aitab juurutada 2005. aastal loodud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (www.csr.ee), mis koondab vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid. VEF aitab mõtestada äritegevuse kaasvastutust ühiskonnas ja edendada mõtteviisi, et äritegevus peaks lisaks kasumiteenimisele olema ka vastutustundlik, et tagada nii oma ettevõtte, laiemalt aga ettevõtluskeskkonna muutumine vastutustundlikumaks ning jätkusuutlikumaks.  MKM kutsus lisaks enda haldusalas olevatele ka kõiki teisi riigi äriühinguid vabatahtliku leppega liituma ja olema heaks eeskujuks kogu Eesti ärikeskkonnale ning näitama oma püüdlusi ja tahet muuta Eesti ettevõtluskeskkond vastutustundlikumaks ja jätkusuutlikumaks. Nimekiri deklaratsiooniga liitunutest 3. aprilli seisuga: 1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2. EAS 3. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 4. AS Eesti Raudtee 5. AS Operail 6. AS A.L.A.R.A 7. OÜ Rail Baltic Estonia 8. Lennuliiklusteeninduse AS 9. AS Tallinna Sadam 10. AS Eesti Post 11. AS Tallinna Lennujaam 12. AS Eesti Liinirongid (Elron) 13. AS KredEx Krediidikindlustus 14. AS Eesti Teed 15. Elering AS 16. Riigi Kinnisvara AS 17. AS Nordica Aviation Group 18. AS Eesti Vedelkütusvaru Agentuur 19. AS Metrosert 20. AS Teede Tehnokeskus 21. AS Saarte Liinid 22. AS Levira 23. AS Eesti Energia 24. AS Eesti Loto 25. AS Eesti Loots 26. AS Hoolekandeteenused 27. AS Eesti Vanglatööstus
EST