MKM ootab ettevõtjate tagasisidet sidevõrkude määruse muudatusele

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu saatis kooskõlastusringile ja avalikule konsultatsioonile sideteenuse osutamise ja sidevõrkude tehniliste nõuete määruse muutmise eelnõu, mille kohaselt peavad sideettevõtjad edaspidi kooskõlastama...

MKM ootab ettevõtjate tagasisidet sidevõrkude määruse muudatusele
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu saatis kooskõlastusringile ja avalikule konsultatsioonile sideteenuse osutamise ja sidevõrkude tehniliste nõuete määruse muutmise eelnõu, mille kohaselt peavad sideettevõtjad edaspidi kooskõlastama sidevõrkudes kasutatava tehnoloogia Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga. Minister Kaimar Karu sõnul eeldab Eesti tugev digiriigi kuvand, et ka meie sidevõrgud oleksid jätkuvalt turvalised ning usaldusväärsed. Veendumus meie riigi usaldusväärsuses on oluline nii riigisiseselt kui ka välisriiklikult ning selle saavutamine nõuab tihedat koostööd era- ning avaliku sektori vahel. „Usun, et väljatöötatud lahendus on samm õiges suunas ning ootan konsultatsiooniperioodil ettevõtjate edasisi mõtteid ning ettepanekuid. Nii meie välispartnerite kui meie kodanike jaoks on oluline teada, et käsitleme nende andmete turvalisust jätkuvalt kõrgeima prioriteediga küsimusena. Digiriik on meil ju ühine ja ka selle turvalisuse nimel peame ühiselt vaeva nägema ja sideettevõtjatega järjepidevalt koostööd tegema,“ julgustas minister. Eelnõu kohaselt peab sideettevõtja kasutama sidevõrgu projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel riist- ja tarkvara, mille kasutamine ei kujuta ohtu riigi julgeolekule. Elutähtsat teenust osutav sideettevõtja esitab sidevõrgu riist- ja tarkvara tehnilised andmed enne kasutusele võtmist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. TTJA küsib kooskõlastusprotsessi käigus arvamust julgeolekuasutustelt ja Riigi Infosüsteemi Ametilt ning vajadusel ka küberjulgeoleku nõukogult. „Tegemist pole formaal-bürokraatliku kadalipuga,“ rõhutas Karu. „Sidevõrkudes kasutatava tehnoloogia usaldusväärsuse küsimus on hetkel üleval terves maailmas ning meil on siinkohal taaskord võimalik näidata head ja eeskätt pragmaatilist eeskuju. Kõik andmed liiguvad Eestis läbi sidevõrkude ja see muudab sidevõrkudes kasutatava tehnoloogia riigi julgeoleku vaatevinklist väga oluliseks. Kolmandate osapoolte huvi meie tegevuste ja andmete vastu pole midagi uut, kuid nende poolt kasutatav tehnoloogia ning meetodid on pidevas muutumises ning me peame nendega sammu pidama. Peame tagama, et Eesti infoühiskond oleks jätkuvalt turvaline ja inimesed saaksid digitaalset keskkonda usaldada. Seetõttu tahame olla kindlad, et enne riist- ja tarkvara kasutuselevõtmist sidevõrgus tagatakse nende kooskõla ka riigi julgeoleku huvidega,“ lisas minister. Eelnõu valmis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IKT seadmete usaldamise töörühma töö tulemusena.
EST