Müügiloa hoidjate Accord Healthcare B.V. ja Actavis Group PTC ehf ravimite tarneraskused

Müügiloa hoidjate Accord Healthcare B.V. ja  Actavis Group PTC ehf ravimite tarneraskused