Muutused tegevuslubade registris

Muutused tegevuslubade registris