Õhuväes lõppes nooremallohvitseride kursus

Eile lõppes Ämaris 14 nädalat kestnud õhuväe nooremallohvitseride kursus, mille lõpetas ligi 20 tegevväelast.Kursuse ülem ja vaneminstruktor nooremleitnant Heini Kirs õnnitles kõiki...

Õhuväes lõppes nooremallohvitseride kursus

Eile lõppes Ämaris 14 nädalat kestnud õhuväe nooremallohvitseride kursus, mille lõpetas ligi 20 tegevväelast.

Kursuse ülem ja vaneminstruktor nooremleitnant Heini Kirs õnnitles kõiki kursuse läbinuid ning tunnustas parimaid lõpetajaid. „Loodan, et kõikidel kursuse lõpetanutel on edasises teenistuses võimalik kursusel omandatut ka rakendada, eesmärgiga kinnistada õpitut ja hoida enda väljaõppetaset,“ ütles nooremleitnant Kirs.

Nooremallohvitseride kursus algas kaks nädalat kestnud ühtlustamiskursusega, millega värskendati õppurite teadmisi ja oskusi ning jätkus kuus nädalat väldanud nooremallohvitseri baaskursuse ja samuti kuuenädalase objektikaitse erialakursusega.

Nädala algul pidid kursusel kursuslased läbima ka lõpurännaku, kus kahe ööpäeva jooksul pandi proovile nende jalaväe lahingutegevuse ja meeskonnatöö teadmised ja oskused. Rännaku pikkuseks kujunes ligi 80 kilomeetrit.

Õhuväe nooremallohvitseride kursuse peamine eesmärk on anda kursusel osalejatele baasteadmised ja –oskused, et täita jao- ja meeskonnaülemana jalaväe ja objektikaitse lahinguülesandeid. Kursuse lõpetamisel omistatakse õppuritele nooremseersandi auaste. Kursusel osalevad peamiselt õhuväe teenistujad, kuid ka teenistujad erinevatest kaitseväe ja Kaitseliidu üksustest.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59453