Otsus erandi andmise kohta

Lennuameti peadirektori otsusega 20.02.2020 nr 1.1-11/20/50 "Otsus erandi andmise kohta" on välja antud erand meeskonna liikmete (ACW), instruktorite, eksamineerijate, lennundustehniliste töötajate ja lennujuhtide lubade, kvalifikatsiooni, tunnistuste, koolituste ja kontrollide kehtivusaja pikendamiseks. Erandist palume teavitada "Erandist teavitamise vorm (lisa 1)" alusel. Erand kehtib 20.03.2020 kuni 31.07.2020. Küsimuste korral palume pöörduda vastava valdkonna inspektori poole.  Otsus erandi andmise kohta 20.02.2020 nr 1.1-11/20/50 Erandist teavitamise vorm (lisa 1)       Kõik uudised Keel EST

Otsus erandi andmise kohta
Lennuameti peadirektori otsusega 20.02.2020 nr 1.1-11/20/50 "Otsus erandi andmise kohta" on välja antud erand meeskonna liikmete (ACW), instruktorite, eksamineerijate, lennundustehniliste töötajate ja lennujuhtide lubade, kvalifikatsiooni, tunnistuste, koolituste ja kontrollide kehtivusaja pikendamiseks. Erandist palume teavitada "Erandist teavitamise vorm (lisa 1)" alusel. Erand kehtib 20.03.2020 kuni 31.07.2020. Küsimuste korral palume pöörduda vastava valdkonna inspektori poole.  Otsus erandi andmise kohta 20.02.2020 nr 1.1-11/20/50 Erandist teavitamise vorm (lisa 1)       Kõik uudised Keel EST