Peaminister Ratas: peame mõtlema, kuidas paindlikku ja turvalist tööelu veelgi enam toetada

Swissôtel, Tallinn, 6. november 2019 – Esinedes täna hommikul tööinspektsiooni konverentsil „Muutuste tuul tööelus“ kutsus peaminister Jüri Ratas tööturu osapooli üles kaasa mõtlema, kuidas muuta töökeskkond paindlikumaks ja töö tulemuslikumaks,...

Peaminister Ratas: peame mõtlema, kuidas paindlikku ja turvalist tööelu veelgi enam toetada
Swissôtel, Tallinn, 6. november 2019 – Esinedes täna hommikul tööinspektsiooni konverentsil „Muutuste tuul tööelus“ kutsus peaminister Jüri Ratas tööturu osapooli üles kaasa mõtlema, kuidas muuta töökeskkond paindlikumaks ja töö tulemuslikumaks, tegemata järeleandmisi turvatunde osas. Peaministri sõnul on Eesti tööelu sarnaselt ülejäänud maailmaga viimastel aastatel tugevas arengus, muutudes nii era- kui ka avalikus sektoris järjest enam kindlast kohast ja konkreetsest ajast sõltumatuks.   „Riigikantselei eestvedamisel on käimas ministeeriumite ülese pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ koostamine. Ka selle loomise juures on üks kandev mõte olnud just turvalise ja ohutu töökeskkonna arendamine,“ ütles Ratas. „Keskkond, milles kõigile muutustele vaatamata jääb kõige tähtsamaks inimene, on meie kõigi teha. Siin ühendab tööturu osapooli küsimus, kuidas tagada suurem paindlikkus, aga ka piisav kindlus ja head tulemused,“ lisas ta.   Produktiivse dialoogi heaks näiteks tõi peaminister esile 2018. aasta mais taastatud kolmepoolsed kohtumised valitsuse, ametiühingute keskliidu ja tööandjate keskliidu vahel. „Viimatisel, tänavu oktoobris toimunud kokkusaamisel rääkisime ametiühingute ja tööandjate esindajatega tööohutuse tõstmisest, võrdsest kohtlemisest töökohal, töösuhete paindlikkusest ja tööjõupuudusest tulenevatest probleemidest. Järgmisel kohtumisel võtame näiteks vaatluse alla, kuidas oleme edenenud töötuskindlustussüsteemi muudatuste aruteludes.“   Ratas tuletas konverentsi osalejatele meelde, et ka koalitsioonileping näeb ette mitmed sammud, mis arvestavad inimeste ootusega suurema paindlikkuse ja jätkuva kindluse järele. Peaminister tõi esile tervise edendamise ja noorte tööhõive, samuti tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse põhimõtete väljatöötamise.   „Järgmise aasta kevadeks peaks olema pilt selgem ka lähiaastate oluliste reformide osas, mis puudutavad väljakutseid nii töötervishoiusüsteemi kaasajastamisel kui ka tööõiguse, töökeskkonna, maksude ja sotsiaalkaitse reeglite kohandamisel tulevikutööks valmisoleku tagamisel,“ kinnitas peaminister ja avaldas lootust, et ka kõik teised tööelu edenemisest huvitatud inimesed aitavad otsida vastust küsimustele: milline peaks olema tööelu, et sellest võidaksid kõik tööturu osapooled, kuidas saaks maksusüsteem seda kõige paremini toetada ning milliseid kokkuleppeid võiks selles osas sõlmida seadusi muutmata.   Rahvusvaheline konverents „Muutuste tuul tööelus“ on korraldatud Euroopa Sotsiaalfondi toel. Valitsuse liikmetest võtab konverentsist osa ka sotsiaalminister Tanel Kiik. Foto: Henri-Kristian Kirsip https://flic.kr/s/aHsmJcvNnx
EST