Peaminister teatas valitsuse tagasiastumisest

Riigikogu, 4. aprill 2019 - Peaminister Jüri Ratas teatas täna riigikogu XIV koosseisu avaistungil valitsuse tagasiastumisest. Tulenevalt seadusest peab valitsus astuma tagasi riigikogu uue koosseisu kokkuastumisel, kuid jätkab oma tegevust uue valitsuse ametisse asumiseni. Jüri Ratase valitsus astus ametisse 2016. aasta 23. novembril ning on tänaseks ametis olnud 863 päeva. Oma tegevusprogrammi kinnitas valitsus 28. detsembril 2016 aastal. See lähtus koalitsioonilepingu punktidest ning suurtest eesmärkidest edendada majanduskasvu, suurendada rahvaarvu, tugevdada julgeolekut ning suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust. Valitsuse tegevusprogrammis oli ajavahemikul detsember 2016 – märts 2019 kokku 395 ülesannet. Nendest oli 1. aprilli seisuga täidetud 93 protsenti ehk 366 ülesannet. Täitmata jäi 29 ülesannet. Valitsus on oma istungitel tänaseks arutanud kokku 1797 päevakorrapunkti ning kehtestanud 402 määrust ja 876 korraldust. Riigikogule on valitsus esitanud 233 seaduseelnõu ja 36 riigikogu otsuse eelnõu ning andnud arvamuse 107 seadusandja algatatud seaduseelnõu kohta. Kabinetinõupidamisi on toimunud 102 ja neil on arutatud kokku 429 küsimust. Valitsus peab astuma tagasi riigikogu uue koosseisu kokkuastumisel põhiseaduse § 92 punkti 1 alusel. Tagasiastunud valitsus jätkab oma tegevust ajani, mil uus valitsus on ametisse astunud.   •  Infolehekülg valitsuse vahetuse kohta: https://www.valitsus.ee/et/vabariigi-valitsuse-vahetumisest •  Ametis olnud valitsuste ülevaade: https://www.valitsus.ee/et/valitsus/varasemad-valitsused Detailsem ülevaade valitsuse istungite kohta: Peaminister Jüri Ratase valitsuse esimene istung toimus 24. novembril 2016. Kokku on sellel valitsusel seni toimunud 138 istungit, neist 11 erakorralist. Valitsus on oma istungitel seni arutanud kokku 1797 päevakorrapunkti ning kehtestanud 402 määrust ja 876 korraldust. Riigikogule on valitsus esitanud 233 seaduseelnõu ja 36 Riigikogu otsuse eelnõu ning andnud arvamuse 107 seadusandja algatatud seaduseelnõu kohta. Kabinetinõupidamisi on toimunud 102 ja neil on arutatud kokku 429 küsimust. Tagasiastunud valitsus jätkab tegevust ajani, mil uus valitsus on ametisse astunud. Erakorralised istungid toimuvad väljaspool tavalist aega ehk mitte neljapäeviti kell 10. Enamasti toimuvad erakorralised istungid Stenbocki majas või sidevahendite kaudu. 6. detsembril 2017 laulis valitsus Soome Vabariigi 100. sünnipäeva puhul Soome suursaatkonnas hümni. Seejärel toimus erakorraline istung püstijalu Tallinnas Kiriku platsil, kus otsustati lisaõppekogunemisel osalevate reservväelaste arv ja lisaõppekogunemise kestus. Tavapärasest rohkem väljasõiduistungeid toimus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tõttu. Esmakordselt ajaloos toimusid valitsuse istungid väljaspool Eestit, samuti Eesti valitsuse ühisistungid teiste riikide valitsustega. Eesti EL Nõukogu eesistumise eel kohtus valitsus 3. mail 2017. a Euroopa Komisjoniga ja samal päeval toimus valitsuse väljasõiduistung Brüsselis Eesti Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures. 2018. aasta 22. veebruaril toimus seoses Eesti Vabariik 100 juubelinädala üritustega valitsuse väljasõiduistung Viljandi gümnaasiumis. Esimene päevakorrapunkt, „Eesti Vabariigi 100. sünnipäev“ oli pidulik ja avalik, selle käsitlemisel osalesid kutsutud külalised ja Viljandi gümnaasiumi koolipere. Sama aasta 15. novembril toimus valitsuse istung Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja platsil), kus sada aastat varem asus tööle Eesti Ajutine Valitsus ja moodustati valitsusasutused. Eelmise aasta 7. mail  pidasid Eesti ja Soome valitsus ühisistungi Tallinnas, millega tähistati mõlema riigi 100. juubelit. Arutati Eesti ja Soome füüsilisi ühendusi, koostööd digitaalvaldkonnas, kultuuri-, keele- ja haridussildu ning jätkusuutliku majanduskasvu ühist edendamist Euroopa Liidus. Istung toimus Toompea lossis Riigikogu konverentsisaalis. Mullu 21. augustil pidasid Eesti ja Läti valitsus Riias Läti rahvusraamatukogus ühisistungi, millega tähistati mõlema riigi 100. juubelit. Arutusel olid Eesti ja Läti regionaalkoostöö, piirkonna julgeoleku tugevdamine, piirkondlikud energia- ja transporditaristu projektid, kasv ja majandusareng ning digitaalsed ühendused. Kõik uudised Keel EST

Peaminister teatas valitsuse tagasiastumisest
Riigikogu, 4. aprill 2019 - Peaminister Jüri Ratas teatas täna riigikogu XIV koosseisu avaistungil valitsuse tagasiastumisest. Tulenevalt seadusest peab valitsus astuma tagasi riigikogu uue koosseisu kokkuastumisel, kuid jätkab oma tegevust uue valitsuse ametisse asumiseni. Jüri Ratase valitsus astus ametisse 2016. aasta 23. novembril ning on tänaseks ametis olnud 863 päeva. Oma tegevusprogrammi kinnitas valitsus 28. detsembril 2016 aastal. See lähtus koalitsioonilepingu punktidest ning suurtest eesmärkidest edendada majanduskasvu, suurendada rahvaarvu, tugevdada julgeolekut ning suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust. Valitsuse tegevusprogrammis oli ajavahemikul detsember 2016 – märts 2019 kokku 395 ülesannet. Nendest oli 1. aprilli seisuga täidetud 93 protsenti ehk 366 ülesannet. Täitmata jäi 29 ülesannet. Valitsus on oma istungitel tänaseks arutanud kokku 1797 päevakorrapunkti ning kehtestanud 402 määrust ja 876 korraldust. Riigikogule on valitsus esitanud 233 seaduseelnõu ja 36 riigikogu otsuse eelnõu ning andnud arvamuse 107 seadusandja algatatud seaduseelnõu kohta. Kabinetinõupidamisi on toimunud 102 ja neil on arutatud kokku 429 küsimust. Valitsus peab astuma tagasi riigikogu uue koosseisu kokkuastumisel põhiseaduse § 92 punkti 1 alusel. Tagasiastunud valitsus jätkab oma tegevust ajani, mil uus valitsus on ametisse astunud.   •  Infolehekülg valitsuse vahetuse kohta: https://www.valitsus.ee/et/vabariigi-valitsuse-vahetumisest •  Ametis olnud valitsuste ülevaade: https://www.valitsus.ee/et/valitsus/varasemad-valitsused Detailsem ülevaade valitsuse istungite kohta: Peaminister Jüri Ratase valitsuse esimene istung toimus 24. novembril 2016. Kokku on sellel valitsusel seni toimunud 138 istungit, neist 11 erakorralist. Valitsus on oma istungitel seni arutanud kokku 1797 päevakorrapunkti ning kehtestanud 402 määrust ja 876 korraldust. Riigikogule on valitsus esitanud 233 seaduseelnõu ja 36 Riigikogu otsuse eelnõu ning andnud arvamuse 107 seadusandja algatatud seaduseelnõu kohta. Kabinetinõupidamisi on toimunud 102 ja neil on arutatud kokku 429 küsimust. Tagasiastunud valitsus jätkab tegevust ajani, mil uus valitsus on ametisse astunud. Erakorralised istungid toimuvad väljaspool tavalist aega ehk mitte neljapäeviti kell 10. Enamasti toimuvad erakorralised istungid Stenbocki majas või sidevahendite kaudu. 6. detsembril 2017 laulis valitsus Soome Vabariigi 100. sünnipäeva puhul Soome suursaatkonnas hümni. Seejärel toimus erakorraline istung püstijalu Tallinnas Kiriku platsil, kus otsustati lisaõppekogunemisel osalevate reservväelaste arv ja lisaõppekogunemise kestus. Tavapärasest rohkem väljasõiduistungeid toimus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tõttu. Esmakordselt ajaloos toimusid valitsuse istungid väljaspool Eestit, samuti Eesti valitsuse ühisistungid teiste riikide valitsustega. Eesti EL Nõukogu eesistumise eel kohtus valitsus 3. mail 2017. a Euroopa Komisjoniga ja samal päeval toimus valitsuse väljasõiduistung Brüsselis Eesti Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures. 2018. aasta 22. veebruaril toimus seoses Eesti Vabariik 100 juubelinädala üritustega valitsuse väljasõiduistung Viljandi gümnaasiumis. Esimene päevakorrapunkt, „Eesti Vabariigi 100. sünnipäev“ oli pidulik ja avalik, selle käsitlemisel osalesid kutsutud külalised ja Viljandi gümnaasiumi koolipere. Sama aasta 15. novembril toimus valitsuse istung Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja platsil), kus sada aastat varem asus tööle Eesti Ajutine Valitsus ja moodustati valitsusasutused. Eelmise aasta 7. mail  pidasid Eesti ja Soome valitsus ühisistungi Tallinnas, millega tähistati mõlema riigi 100. juubelit. Arutati Eesti ja Soome füüsilisi ühendusi, koostööd digitaalvaldkonnas, kultuuri-, keele- ja haridussildu ning jätkusuutliku majanduskasvu ühist edendamist Euroopa Liidus. Istung toimus Toompea lossis Riigikogu konverentsisaalis. Mullu 21. augustil pidasid Eesti ja Läti valitsus Riias Läti rahvusraamatukogus ühisistungi, millega tähistati mõlema riigi 100. juubelit. Arutusel olid Eesti ja Läti regionaalkoostöö, piirkonna julgeoleku tugevdamine, piirkondlikud energia- ja transporditaristu projektid, kasv ja majandusareng ning digitaalsed ühendused.
EST