Põhiseaduskomisjon arutas valimisjaoskondade ligipääsetavuse parandamist

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas õiguskantsleri ettepanekut muuta valimisseadusi nii, et valimisjaoskondades oleks tagatud ligipääs piiratud liikumisvõimega inimestele. Komisjon nõustus, et valimisjaoskondade ligipääsetavus peab olema tagatud...

Põhiseaduskomisjon arutas valimisjaoskondade ligipääsetavuse parandamist

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas õiguskantsleri ettepanekut muuta valimisseadusi nii, et valimisjaoskondades oleks tagatud ligipääs piiratud liikumisvõimega inimestele. Komisjon nõustus, et valimisjaoskondade ligipääsetavus peab olema tagatud kõigile. Komisjon ei pidanud aga otstarbekaks algatada esmajärjekorras seadusemuudatust.

Link uudisele: Põhiseaduskomisjon arutas valimisjaoskondade ligipääsetavuse parandamist