Põllumajandusamet tuvastas Eestis uue ohtliku kartulikahjustaja

 Põllumajandusamet tuvastas Eestis uue ohtliku kartulikahjustaja