Ratas arutab ametikaaslastega ülemkogul ELi tippametikohtade täitmist ja liidu tulevikku

Stenbocki maja, 20. juuni 2019 – Peaminister Jüri Ratas on täna ja homme Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel Brüsselis, kus on kavas arutada kandidaate Euroopa Liidu kõrgetele ametikohtadele ning võtta vastu ELi järgmise...

Ratas arutab ametikaaslastega ülemkogul ELi tippametikohtade täitmist ja liidu tulevikku
Stenbocki maja, 20. juuni 2019 – Peaminister Jüri Ratas on täna ja homme Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel Brüsselis, kus on kavas arutada kandidaate Euroopa Liidu kõrgetele ametikohtadele ning võtta vastu ELi järgmise viie aasta strateegiline tegevuskava. „Euroopa Liidu tuleviku tegevuskava raamistab lähiaastate töö ja keskendub olulistele suurtele küsimustele, mida me kõikide liikmesriikidega peame üheskoos lahendama. Nendeks on meie kodanike heaolu, majanduskasv, kliima- ja keskkonnaküsimused ning Euroopa väärtuste kaitsmine kogu maailmas,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Täna arutame ka seda, kes seda tööd Euroopa Liidu tippametikohtadel juhtima hakkaks. Kindlasti peab Euroopa Liit saama endale järgmisteks aastateks väga head juhid, kes tunnevad kõiki Euroopa piirkondi ning mõistavad ka meie regioonile olulisi teemasid,“ sõnas Ratas. Lisaks tulevikuteemade aruteludele käsitlevad riigipead ja valitsusjuhid Brüsselis kliimapoliitikat, ELi tulevase pikaajalise eelarveraamistiku ajakava ja Euroopa Liidu välissuhteid, sealhulgas idapartnerlust. Enne ülemkogu algust kirjutavad Eesti, Läti, Leedu ja Poola juhid ning Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker alla meie elektrisüsteemide Euroopaga sünkroniseerimise teekaardile, et kinnitada jätkuvat poliitilist toetust ja leppida kokku edasised sammud projekti elluviimisel. Eesti elektrisüsteemi lahti ühendamine Venemaa võrgust ning sünkroniseerimine Euroopaga on eelkõige oluline energiajulgeoleku tagamiseks. Homme, 21. juunil, toimub laiendatud koosseisus euroala tippkohtumine, millest võtavad osa 27 liikmesriiki. Seal käsitletakse pangandusliidu arengut, Euroopa Stabiilsusmehhanismi reformi ja euroala eelarvet, mille aluspõhimõtetes euroala rahandusministrid eelmisel nädalal kokku leppisid. Ülemkogu kavas on ka ülevaade Ühendkuningriigi EList lahkumise läbirääkimiste hetkeseisust. Peaminister Ratasel on ülemkogu veerel plaanis ka kahepoolne kohtumine Poola peaministri Mateusz Jakub Morawieckiga. Lisainfot: https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2019/06/20-21/ 
EST