Ratas ELi tulevikust: Üheskoos on võimalik saavutada palju enam kui üksi

Sibiu, Rumeenia, 8. mai 2019 – Peaminister Jüri Ratas rõhutas Sibiu linnas Lucian Blaga ülikoolis Euroopa tuleviku konverentsil peetud kõnes, et ainult koostööd tehes saame maailma mõjutada ning hoida oma väärtusi, tõekspidamisi ja elukorraldust. Peaminister Ratas kõneles oma ettekandes Euroopa riikide, sealhulgas Eesti katsumustest pärast Teist maailmasõda ning püüdlustest saavutada vabadust. „Ühe põlvkonna jooksul oleme elanud kahes poliitiliselt ja majanduslikult vastandlikus süsteemis, oleme kasutanud kolme erinevat rahavääringut ning olnud nii maailma suletuima kui avatuima korra piiririik,“ sõnas Ratas. „Iseseisvuse taastamine, ELi astumine ja selle töös osalemine on olnud Eestile erakordne teekond. Olen kindel, et sama kehtib kogu Kesk- ja Ida-Euroopa kohta,“ lausus peaminister. Peaminister rõhutas oma sõnavõtus väikeste liikmesriikide rolli olulisust Euroopa Liidus ning parafraseeris selle ilmestamiseks presidenti Lennart Meri öeldut, et väikesed riigid on Euroopa ehituse liim ja tsement. Meie maailmajagu on Ratase sõnul oma territooriumi ja rahvaarvu poolest ülejäänud maailmaga võrreldes väike ja mitmekesine. „Oma tugevuste ühendamise tulemusel on meil koos olnud võimalik maailmas midagi muuta. Me kõik oleme huvitatud reeglitel, liberaalsetel väärtustel ja demokraatlikel põhimõtetel põhinevast korrast,“ lausus Ratas. Ta rõhutas, et eurooplaseks olemine ei ole kunagi mõeldud midagi asendama, vaid lisama veel ühe rikkaliku kihi rahvuslikku identiteeti. Euroopa riigid on Ratase sõnul viimaste aastate jooksul kasvanud palju lähedasemaks. „Vaatamata raskustele oleme üheskoos näidanud üles loomingulisust nendest üle saamiseks. Me oleme leidnud lahendusi ka kõige keerulisematel aegadel,“ ütles peaminister. Ratas väljendas veendumust, et liikmesriigid soovivad teha koostööd probleemide lahendamiseks, mis on üksiku riigi jaoks liiga suured. „Need on näiteks kaitse ja julgeolek, kliimamuutused ja digitaalne pööre. Samuti peame leidma vastused üleilmse rahvastiku kasvu ja rände probleemidele, mida süvendavad muutused julgeolekus, keskkonnas ja ühiskonnas. Loodan, et ka Euroopa Liidu tulevane mitmeaastane eelarvekava peegeldab neid ootusi ja väljakutseid,“ rõhutas peaminister Ratas. Samuti rõhutas Ratas oma kõnes, et tuleviku Euroopas tuleb senisest veelgi enam seada esiplaanile inimesi ja ettevõtjaid vahetult puudutavad teemad. „Soovime näiteks muuta Euroopat kriisidele kindlamaks, tugevdada välispiiri, lihtsustada siseturul ja väljaspool Euroopat kauplemist ning ehitada ka transpordi- ja energiaühendusi,“ ütles peaminister. Ratas tõi tulevikku vaatavalt oma kõnes esile kahe ka Narva kooliõpilase – Sofia Valtsiferi ja Diana Stepanova mõtet, mille nad kirjutasid hiljuti Eesti presidendile Euroopa teemalisel esseekonkursil: „Kõige tähtsam asi on jääda inimeseks hoolimata sellest, milline probleem seisab meie ees.“   Fotod: https://www.flickr.com/photos/stenbockimaja/sets/72157705002764052/ Kõik uudised Keel EST

Ratas ELi tulevikust: Üheskoos on võimalik saavutada palju enam kui üksi
Sibiu, Rumeenia, 8. mai 2019 – Peaminister Jüri Ratas rõhutas Sibiu linnas Lucian Blaga ülikoolis Euroopa tuleviku konverentsil peetud kõnes, et ainult koostööd tehes saame maailma mõjutada ning hoida oma väärtusi, tõekspidamisi ja elukorraldust. Peaminister Ratas kõneles oma ettekandes Euroopa riikide, sealhulgas Eesti katsumustest pärast Teist maailmasõda ning püüdlustest saavutada vabadust. „Ühe põlvkonna jooksul oleme elanud kahes poliitiliselt ja majanduslikult vastandlikus süsteemis, oleme kasutanud kolme erinevat rahavääringut ning olnud nii maailma suletuima kui avatuima korra piiririik,“ sõnas Ratas. „Iseseisvuse taastamine, ELi astumine ja selle töös osalemine on olnud Eestile erakordne teekond. Olen kindel, et sama kehtib kogu Kesk- ja Ida-Euroopa kohta,“ lausus peaminister. Peaminister rõhutas oma sõnavõtus väikeste liikmesriikide rolli olulisust Euroopa Liidus ning parafraseeris selle ilmestamiseks presidenti Lennart Meri öeldut, et väikesed riigid on Euroopa ehituse liim ja tsement. Meie maailmajagu on Ratase sõnul oma territooriumi ja rahvaarvu poolest ülejäänud maailmaga võrreldes väike ja mitmekesine. „Oma tugevuste ühendamise tulemusel on meil koos olnud võimalik maailmas midagi muuta. Me kõik oleme huvitatud reeglitel, liberaalsetel väärtustel ja demokraatlikel põhimõtetel põhinevast korrast,“ lausus Ratas. Ta rõhutas, et eurooplaseks olemine ei ole kunagi mõeldud midagi asendama, vaid lisama veel ühe rikkaliku kihi rahvuslikku identiteeti. Euroopa riigid on Ratase sõnul viimaste aastate jooksul kasvanud palju lähedasemaks. „Vaatamata raskustele oleme üheskoos näidanud üles loomingulisust nendest üle saamiseks. Me oleme leidnud lahendusi ka kõige keerulisematel aegadel,“ ütles peaminister. Ratas väljendas veendumust, et liikmesriigid soovivad teha koostööd probleemide lahendamiseks, mis on üksiku riigi jaoks liiga suured. „Need on näiteks kaitse ja julgeolek, kliimamuutused ja digitaalne pööre. Samuti peame leidma vastused üleilmse rahvastiku kasvu ja rände probleemidele, mida süvendavad muutused julgeolekus, keskkonnas ja ühiskonnas. Loodan, et ka Euroopa Liidu tulevane mitmeaastane eelarvekava peegeldab neid ootusi ja väljakutseid,“ rõhutas peaminister Ratas. Samuti rõhutas Ratas oma kõnes, et tuleviku Euroopas tuleb senisest veelgi enam seada esiplaanile inimesi ja ettevõtjaid vahetult puudutavad teemad. „Soovime näiteks muuta Euroopat kriisidele kindlamaks, tugevdada välispiiri, lihtsustada siseturul ja väljaspool Euroopat kauplemist ning ehitada ka transpordi- ja energiaühendusi,“ ütles peaminister. Ratas tõi tulevikku vaatavalt oma kõnes esile kahe ka Narva kooliõpilase – Sofia Valtsiferi ja Diana Stepanova mõtet, mille nad kirjutasid hiljuti Eesti presidendile Euroopa teemalisel esseekonkursil: „Kõige tähtsam asi on jääda inimeseks hoolimata sellest, milline probleem seisab meie ees.“   Fotod: https://www.flickr.com/photos/stenbockimaja/sets/72157705002764052/
EST