Ravimi Xeljanz (tofatsitiniib) kasutamise piirangud kõrge tromboosiriskiga patsientidel

Ravimi Xeljanz (tofatsitiniib) kasutamise piirangud kõrge tromboosiriskiga patsientidel