Riigikaitse Nõukogu koguneb reedel arutama energiajulgeolekut ja kliimaneutraalsust

Riigikaitse Nõukogu koguneb reedel Jääkeldris ja arutusele tuleb, kas ja kuidas on Eesti energiajulgeolek saavutatav regionaalselt koos partneritega ning kuidas saaks seejuures toimuda üleminek kliimaneutraalsusele.

Riigikaitse Nõukogu koguneb reedel arutama energiajulgeolekut ja kliimaneutraalsust

Riigikaitse Nõukogu koguneb reedel Jääkeldris ja arutusele tuleb, kas ja kuidas on Eesti energiajulgeolek saavutatav regionaalselt koos partneritega ning kuidas saaks seejuures toimuda üleminek kliimaneutraalsusele.