Riigikogu sai ülevaate spordipoliitika põhialuste täitmisest

Riigikogu kuulas tänasel täiskogu istungil kultuuriminister Tõnis Lukase ettekannet Eesti spordipoliitika põhialuste aastani 2030 elluviimise kohta. Minister märkis, et põhialused sõnastavad üleriigilise eesmärgina liikumise ja spordi olulisuse...

Riigikogu sai ülevaate spordipoliitika põhialuste täitmisest

Riigikogu kuulas tänasel täiskogu istungil kultuuriminister Tõnis Lukase ettekannet Eesti spordipoliitika põhialuste aastani 2030 elluviimise kohta. Minister märkis, et põhialused sõnastavad üleriigilise eesmärgina liikumise ja spordi olulisuse ning kasvava rolli eestimaalaste elujõu edendamisel, elukeskkonna rikkuse loomisel ja Eesti riigi hea maine kujundamisel.

Link uudisele: Riigikogu sai ülevaate spordipoliitika põhialuste täitmisest