Riik alustab digiriigi arengu visiooni loomist järgmiseks kümnendiks

Täna toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud e-Eesti tulevikukonverents „Digital Agenda for Estonia 2021+“, mis vaatab tulevikku ja küsib, millist e-Eestit me tahame ehitada. Side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim...

Riik alustab digiriigi arengu visiooni loomist järgmiseks kümnendiks
Täna toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud e-Eesti tulevikukonverents „Digital Agenda for Estonia 2021+“, mis vaatab tulevikku ja küsib, millist e-Eestit me tahame ehitada. Side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut rõhutas konverentsi avades, et oleme viimase 20 aastaga saavutanud palju ja nüüd on aeg selle baasi pealt edasi minna. „Me oleme ehitanud uusi teenuseid, parandanud küberturbe-alast võimekust, side vallas on valmimas baasvõrgu ehitus ja kiirem internet jõuab reaalselt ka kodudeni. E-Eesti maine on maailmas tuntum kui kunagi varem ja see avab uksi Eesti ettevõtetele,“ tõi Sikkut näiteid. „Tänase eesmärk on arutleda ja mõelda, kuhu edasi ja millised võiksid olla e-Eesti järgmised suured algatused.“ Konverents on avalöögiks uue infoühiskonna arengukava loomisel, mille sihiks on 2020. aasta lõpuks leppida kokku Eesti infoühiskonna strateegilises arenguplaanis aastateks 2021+. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium vaatab tulevikku ja küsib, kuhu liigub maailm, kuidas e-Eesti on meid teeninud ja millele edaspidi keskenduda, et tehnoloogia arengust ühiskonnana jätkuvalt kasu lõigata.  „Tänase eesmärk ei ole kindlasti visioon valmis saada, vaid pigem alustada aruteluga ja panna mõtted liikuma – milliseks tahame e-Eesti nt 10 aasta perspektiivis ehitada. Visioon pole vaid ühele arengukavale, digi on kõikjal ja seega on visioon ühiseks katuseks ka teistele poliitikavaldkondadele, nii kliimamuutustega kohanemiseks, tootlikkuse tõstmiseks kui parema hariduse saavutamiseks,“ lisas Sikkut.  Konverentsil astuvad üles nii eesti kui välismaised eksperdid, sh Hans-Christian Boos, Rudy de Waele, Dmitri Rozgonjuk, Pawel Swieboda, Linnar Viik, Rainer Kattel jm. Pärastlõunal toimuvad töötoad, millele on valitud kolm fookusvaldkonda, et katta infoühiskonna eri tahke: tuleviku e-riik ja teenused, digitaalne majandus ja ettevõtlus, digilahendused üksikisiku ja ühiskonna teenistuses. Vaata konverentsi OTSEÜLEKANNET: https://dafe2021.ee/live/ Konverentsi korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
EST