Riik pikendab rohegaasi toetusperioodi kolme aasta võrra

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson allkirjastas määruse, millega riik pikendab biometaani tootmise doteerimist 2023. aasta lõpuni, et jätkuvalt oleks biometaan tarbijatele sama hinnaga kättesaadav kui maagaas. Simsoni sõnul võimaldab pikem toetuse periood tuua turule uusi biometaani tootjaid. “Inimesed otsivad üha enam viise, et vähendada enda ökoloogilist jalajälge igapäeva tegevustes. Biometaani ehk rohegaasi kasutamine autokütusena on üks mitmest võimalusest selle tegemiseks. Taastuvenergia suuremaks kasutuselevõtuks ja kodumaise tootmise suurendamiseks soovime jätkuvalt võrdsustada keskkonnasõbraliku biometaani hinna maagaasi hinnaga.” lisas Simson. Esialgu pidi lõppema toetuste periood 2020. aasta novembri lõpus, kuid üha ambitsioonikamad taastuvenergia eesmärgid ja toetuseelarve suurenemine võimaldas pikendada perioodi kolme aasta võrra. Toetust maksab välja Elering vastavalt toodetud ja tarbimisse jõudnud biometaani koguse eest otse tootjale. Toetuse suurus sõltub sektorist, kus biometaani tarbitakse. Transpordisektorisse tarnitud biometaani eest makstakse toetust 100 eurot miinus maagaasi jooksva kuu keskmine turuhind ühe megavatt-tunni kohta. Teistesse sektorisse tarnitud biometaani eest makstakse toetust 93 eurot miinus maagaasi jooksva kuu keskmine turuhind ühe megavatt-tunni kohta. Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivist tulenevalt peab transpordisektori lõpptarbimisest 10% tulenema taastuvenergiast aastaks 2020 ning vähemalt 14% aastaks 2030. Rohegaasi toetust rahastatab riik CO2 ühikute enampakkumise müügituludest. Kõik uudised Keel EST

Riik pikendab rohegaasi toetusperioodi kolme aasta võrra
Majandus- ja taristuminister Kadri Simson allkirjastas määruse, millega riik pikendab biometaani tootmise doteerimist 2023. aasta lõpuni, et jätkuvalt oleks biometaan tarbijatele sama hinnaga kättesaadav kui maagaas. Simsoni sõnul võimaldab pikem toetuse periood tuua turule uusi biometaani tootjaid. “Inimesed otsivad üha enam viise, et vähendada enda ökoloogilist jalajälge igapäeva tegevustes. Biometaani ehk rohegaasi kasutamine autokütusena on üks mitmest võimalusest selle tegemiseks. Taastuvenergia suuremaks kasutuselevõtuks ja kodumaise tootmise suurendamiseks soovime jätkuvalt võrdsustada keskkonnasõbraliku biometaani hinna maagaasi hinnaga.” lisas Simson. Esialgu pidi lõppema toetuste periood 2020. aasta novembri lõpus, kuid üha ambitsioonikamad taastuvenergia eesmärgid ja toetuseelarve suurenemine võimaldas pikendada perioodi kolme aasta võrra. Toetust maksab välja Elering vastavalt toodetud ja tarbimisse jõudnud biometaani koguse eest otse tootjale. Toetuse suurus sõltub sektorist, kus biometaani tarbitakse. Transpordisektorisse tarnitud biometaani eest makstakse toetust 100 eurot miinus maagaasi jooksva kuu keskmine turuhind ühe megavatt-tunni kohta. Teistesse sektorisse tarnitud biometaani eest makstakse toetust 93 eurot miinus maagaasi jooksva kuu keskmine turuhind ühe megavatt-tunni kohta. Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivist tulenevalt peab transpordisektori lõpptarbimisest 10% tulenema taastuvenergiast aastaks 2020 ning vähemalt 14% aastaks 2030. Rohegaasi toetust rahastatab riik CO2 ühikute enampakkumise müügituludest.
EST